Rekonstrukce havarijních mostů patří podle hejtmana Martina Netolického v oblasti dopravy a silničního hospodářství v letošním roce mezi krajské priority. Radní před několika dny schválili deset projektových záměrů, na které je možné žádat dotaci. Požadovaná částka představuje 150 milionů. Kraj usiluje o podporu na modernizaci celkem 19 mostů za 320 milionů korun.

Mosty v kraji v havarijním stavu● 35514 most přes Žejbro v Rosicích u Chrasti
● II/355 most přes Novohradku ve Dvakačovicích
● II/368 most mezi Dlouhou Loučkou a Útěchovem
● 3716 most u Bezděčí u Trnávky

„Dlouhodobě se potýkáme s problémem při řešení majetkoprávních záležitostí spojených s výkupem pozemků nutných pro modernizaci silnic a mostů. Finanční prostředky jsou k dispozici jak v krajském rozpočtu, tak v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu. Chceme zajistit, aby se investiční činnost nezastavila na řešení majetkoprávních záležitostí, a proto na návrh náměstka Michala Kortyše vyčleníme v rámci struktury krajského úřadu pracovníka, jehož primárním úkolem bude tyto záležitosti řešit,“ sdělil Martin Netolický.

Zadávací řízení na zhotovitele projektových dokumentací bude zahájeno v nejbližší době. Kraj předpokládá, že ve výběrovém řízení na provedení stavby by mohl vysoutěžit cenu o 20 až 35 procent nižší.

„Nyní bude zahájena projektová příprava pro možné uplatnění v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš s tím, že předpokládaná výše dotace je 90 procent ze způsobilých výdajů projektu.