Obě tyto komunikace jsou majetkem Pardubického kraje, údržbu a opravy provádí Správa a údržba silnic Pardubického kraje, cestmistrovství Třemošnice. „Ohledně neutěšeného stavu této silnice II/337 stále upozorňujeme Pardubický kraj. Poslední zásadní oprava s novým asfaltovým kobercem proběhla téměř před 38 lety! K velké rekonstrukci úseku Seč – Třemošnice je již od srpna 2016 dokončená projektová dokumentace, která byla s námi průběžně konzultována," uvádí starosta Miroslav Bubeník.

NEOCHOTA A NEZÁJEM
Rekonstrukci komunikace provede kraj pouze z evropských dotací. „Jde přitom o investici za více jak 100 milionů korun, kde podmínkou je mít vypořádané majetkové vztahy," pokračuje starosta Bubeník.

A právě zde je podle něj problém: „V úseku Seč – Třemošnice je kromě Pardubického kraje ještě 97 jiných spoluvlastníků, kterým patří části komunikace, případně přilehlých příkopů. Nejedná se sice o velké výměry pozemků, ale někteří vlastníci nereagují na cenovou nabídku Pardubického kraje k odkoupení, případně si diktují vlastní cenu nebo zkrátka pozemky nechtějí vůbec prodat. Problém je i to, že celá řada vlastníků není z tohoto regionu a zřejmě jim na rekonstrukci silnice nezáleží," pokračuje třemošnický starosta.

Pardubický kraj ve výkupech potřebných pozemků bude v následujícím období zastupovat pověřená společnost DABONA. „Jsme stále ve spojení se zástupci Pardubického kraje, společností DABONA a projekční kanceláře. Budeme dostávat dále aktuální informace o majitelích, kteří nechtějí prodat potřebné části pozemků či vůbec nereagují na nabídku. Je v zájmu všech, aby odkupy pozemků se podařily a termín rekonstrukce mohl být naplánován. Pokud se nepodaří v letošním roce dořešit majetkové záležitosti, rekonstrukce této komunikace nebude v roce 2018 zahájena a tím bude pravděpodobně odložena na neurčito," konstatuje závěrem starosta.