„Dojde k uzavření části Masarykova náměstí ve směru z Masarykova náměstí na třídu 17. listopadu a Palackého třídu," uvedla Jitka Malinská z Dopravního podniku města Pardubic, který nemůže kvůli opravám obsluhovat zastávku Masarykovo náměstí ve směru na třídu 17. listopadu a na Palackého třídu.

Spoje linek číslo 1, 2, 3, 5, 7, 13 a 33 budou vedeny po objízdných trasách. Jako náhradu za zastávku Masarykovo náměstí vozy obslouží zastávku Třída Míru. Změny se dotknou i linek ze Sukovy třídy a z Polabin. Linek z Palackého třídy i třídy 17. listpadu ve směru do Polabin se omezení netýká.