Autobusové spoje budou obsluhovány z horního konce po zastávku Boršov hostinec, kde se otočí a pojedou zpět po silnici I/35 do Moravské Třebové. Autobusové zastávky od spodního konce po zastávku Boršov škola nebudou obsluhovány. Pošta a školka bude dostupná kolem sběrového dvora a hřbitova.