„Rozsáhlý komplex budov v Široké ulici je pro město asi nejvýznamnější kulturní památkou,“ připomíná starosta města Petr Řezníček. Tomu i odpovídá velkorysost rekonstrukce neobarokní budovy, která se navrací k původní koncepci architektů z konce 19. století.

Rekonstrukci město rozvrhlo do tří etap. Po loňských opravách klempířských prvků a zdobení, střechy a letošní revitalizaci první části fasády je na příští rok naplánováno pokračování prací na fasádě směrem od Chrudimky a letního kina.

„Stavební firma nejprve provedla důkladný restaurátorský průzkum budovy, při kterém zjistila rozsah poškození fasády a oken,“ uvedl Soběslav Dušek z odboru investic městského úřadu Chrudim.

„Poté firma zahájila sérii opatření, kterými fasády připravila pro následné zahájení vlastních oprav. Jejich součástí je i očištění a vyspravení pískovcového soklu kolem celého objektu,“ dodává Soběslav Dušek.

Návrat dělníků na budovu Muzea v Chrudimi lze očekávat s teplejším počasím v jarních měsících příštího roku.