Stavebně technický průzkum prokázal, že je mostek v havarijním stavu. Východočeské muzeum v Pardubicích proto v březnu zahájí opravu a mostek na několik měsíců nahradí provizorní lávka. Oprava vyjde na téměř 1,2 milionu korun.

Kdy přesně rekonstrukce začne, bude záležet na klimatických podmínkách. Trvání stavebních prací by nemělo přesáhnout 12 týdnů. „Aby muzeum nemuselo přerušit provoz, spojí nádvoří a portál provizorní lávka, která povede mimo mostovku. Současně s opravou konstrukcí mostku nechá muzeum zrestaurovat i kamenné zábradlí,“ sdělil ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Lávka ale nebude bezbariérová, vzhledem k asi 17 schodům neumožní přístup vozíčkářům a osobám s omezením pohybu.
Původně dřevěný most nahradil Jan z Pernštejna kamenným pravděpodobně v roce 1541, dokončen byl o dva roky později.