Podle starosty, který je současně členem redakční rady, je článek nevyvážený, a proto jej redakční rada odmítla otisknout. „Vedení města zastoupené starostou Milošem Izákem rozhodlo, že vámi zaslaný příspěvek nelze uveřejnit. Důvodem je obsahová nevyváženost, která se jeví jako politická kampaň,“ odpověděl Daniele Maixnerové tiskový mluvčí města Václav Dokoupil. Příspěvek podle něj není v souladu s pravidly pro vydávání zpravodaje.

S tím však opoziční zastupitelé nesouhlasí. „Žádáme o vysvětlení a přesnou specifikaci, z jakého důvodu bylo odmítnuto uveřejnění našeho článku,“ vyzvala redakci Daniela Maixnerová. Podle zastupitelky se v Dokoupilem zmiňovaném vnitřním předpise nic, co by bránilo zveřejnění textu, nenachází. Článek dva, na který se tiskový mluvčí odkázal, hovoří pouze o tom, že město vydává zpravodaj s cílem poskytnout obyvatelům informace týkající se společenského, hospodářského, kulturního, sportovního a dalšího dění ve městě. Příspěvky zastupitelů města představují dokonce jednu z pravidelných rubrik zpravodaje.

Povinnost poskytnout přiměřený prostor pro názory opozičních zastupitelů ukládá vydavatelům radničních zpravodajů přímo tiskový zákon. Případy, kdy vládnoucí koalice na radnici odmítala opozičním politikům ve zpravodaji financovaném z veřejných prostředků otisknout jejich vyjádření, nejsou v komunální politice ojedinělé. Vyřešit je měla novela tiskového zákona z roku 2013, která stanovuje, že vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva.

A na tiskový zákon se odkazuje i Daniela Maixnerová. „Taktéž tiskový zákon neudává žádné omezení, co se týče prostoru a náplně článků uveřejňovaných členům zastupitelstva města. V našich textech ctíme pravidlo slušného vyjadřování, nikoho osobně neosočujeme. Jsme přesvědčeni o tom, že vyloučení textu bylo neoprávněné,“ píše Daniela Maixnerová v odpovědi redakci zpravodaje.

Spor se začátkem týdne přenesl i na jednání zastupitelstva. Starosta Izák opakovaný požadavek Daniely Maixnerové na uveřejnění článku opět odmítl. "Musím se vrátit k neuveřejnění našeho článku. Je to naše plné právo, aby naše články byly uveřejňovány," trvala na otištění zastupitelka.

„Článek je štvavý, je to v podstatě předvolební kampaň. Nikdy se nedostaneme k tomu, že budeme zveřejňovat takové podobné články. Trvám na tom, ať se vám to líbí nebo ne, a už se k tomu nebudu vyjadřovat,“ reagoval Miloš Izák s tím, že město jako vydavatel má povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace. Podle starosty se redakce zpravodaje s opozičními zastupitelli neshoduje v pohledu na objektivitu a vyváženost zaslaného textu.

Odmítnutí článku zkritizoval rovněž zastupitel Josef Jílek (KDU-ČSL). "Úplně žasnu, jak si představujete vyváženost. Pokud by to bylo vyvážené, tak by to znamenalo, že vaše názory jsou ve stejném poměru, jako názory naše. Nevyváženost je naprosto markantní, protože vaše názory jsou na devadesáti devíti procentech a ta jedna stránka, která je určena pro druhou stranu, tak vy ji nedokážete akceptovat," poukázal Josef Jílek.

Odmítnutí zastupitelé mají podle tiskového zákona možnost ve lhůtě tří měsíců požádat o uveřejnění článku v rámci tak zvané doplňující informace. Pokud by ani s tímto požadavkem neuspěli, nezbývá, než se obrátit na soud. České soudy už několik podobných případů řešily. Za průlomový rozsudek bývá označováno rozhodnutí litoměřického okresního soudu z listopadu 2015 ve sporu litoměřických opozičních zastupitelů za hnutí ANO s vedením města, který rozhodl v jejich prospěch. Rovněž v dalších případech, jako například v Krupce, Štětí, Světlé Hoře nebo Brně Kohoutovicích, daly soudy za pravdu žalující straně a města musela články opozičních zastupitelů v radničních periodicích uveřejnit.