Členové výboru už tehdy poukazovali na možné zneužití firmy zaměstnávající zdravotně postižené osoby pro vítězství ve veřejných zakázkách. „Zadavatel se může dostat do patové situace, kdy vysoutěžená zakázka bude ve výsledku dražší, než druhá podaná nabídka,“ uvádí se v zápise z kontroly.

„Bohužel musím konstatovat, že se jedná o tendenční a neobjektivní dokument, který poškozuje dobré jméno naší společnosti,“ ohradil se proti názoru výboru na popud radnice manažer veřejných zakázek První chráněné dílny Jan Kubeš.

NEZMĚNILO BY SE NIC
Podle Kubeše k žádnému zneužití nedošlo. „Kontrolní výbor opomenul uvést, že ve zkoumaných zakázkách k takové patové situaci nedošlo. Nabídky společnosti První chráněná dílna byly i bez využití patnácti procentního zvýhodnění nejlevnější,“ uvedl ve svém vyjádření s tím, že na výsledku výběrového řízení by se stejně nic nezměnilo.

„Ceny v obou veřejných zakázkách byly v nabídkách celkem o 271 211 korun nižší, než ceny nabídek druhých v pořadí. Zadavatel nejen že postupoval podle zákona, ale nakoupil nejvýhodněji a kvalitně,“ připomenul Kubeš.

Obě zakázky v celkovém objemu necelých 2,9 milionů korun, které ve zjednodušeném podlimitním řízení vyhrála První chráněná dílna, realizovala subdodavatelsky společnost OR-CZ místostarosty Václava Mačáta (ČSSD). Ve skutečnosti šlo o jednu zakázku rozdělenou na dvě. Vedle První chráněné dílny se jí zúčastnila i společnost OR-NEXT, kterou většinově vlastní syn místostarosty Michal Mačát.

LOKÁLNÍ SUBDODAVATEL
„Především u dodávek hardwaru je zcela logicky poměr subdodávky majoritní. Při výběru subdodavatele klademe důraz i na region, ve kterém je veřejná zakázka vypsána,“ vysvětlil Kubeš, proč si První chráněná dílna zvolila jako subdodavatele firmu místostarosty města.

Nákup služeb od lokální firmy byl podle Kubeše pro město i První chráněnou dílnu výhodný. „S ohledem na dlouholeté velmi dobré zkušenosti, odborné znalosti a lokální příslušnost, jsme zvolili jako subdodavatele společnost OR-CZ,“ dodává.

Ostatně spolupráci, alespoň podle reference, kterou má svých internetových stránkách První chráněná dílna, si pochvalovala i OR-CZ. „Jsme maximálně spokojeni s kvalitou administrace zakázek. Společnost disponuje kvalifikovaným personálem a spolupráce probíhá vždy na profesionální úrovni,“ říká ředitel jedné z divizí Jaroslav Ploc.

JEN ATAKY OPOZICE
Starosta Miloš Izák (ČSSD) s vyjádřením První chráněné dílny ke kontrole veřejných zakázek souhlasí. „Děkuji za vyjádření k atakům opozičních zastupitelů. Bohužel i takové máme zastupitele, kteří jen oponují, napadají a zpochybňují kdeco, lze říci, že téměř všechno, aby se zviditelňovali. Sami zatím nic neudělali, nemají nic, čím kladným na sebe upozornit, tak se i podle toho chovají,“ postěžoval si starosta.

Proti pochybnostem, které v souvislosti se zjištěními Transparency International o podnikatelských aktivitách První chráněné dílny vyjádřil rovněž zastupitel Zdeněk Ošťádal, se ohradil i místostarosta a majitel OR-CZ Václav Mačát. „Jsem přesvědčen o výhodnosti podmínek realizace této zakázky pro naše město a odmítám jakékoliv pochybnosti o postupu OR-CZ,“ bránil se.

JE TO NEMORÁLNÍ
Ćást zastupitelů ale s výběrem radnice při veřejných zakázkách nesouhlasí. „Tento postup v žádném případě nepodporujeme a budeme ho nadále kritizovat jako nemorální a jako zneužití nedokonalosti zákona, v případě, že chráněné dílny nabízené služby přímo neprovádí a jedná se o významnou část subdodávky,“ vymezila se proti praxi radnice část moravskotřebovských zastupitelů.

Domnívají se, že omezení vstupu chráněných dílen do výběrových řízení nebo firem s významným podílem subdodavatele by bylo možné omezit už v zadání, například tím, že by záruční opravy nemohly být realizovány prostřednictvím subdodavatele.