„Já jsem zastánce varianty, kdy by víceletá gymnázia zůstala s nějakou kapacitou, ne jejich úplného zrušení,“ konstatoval ministr. Jeho slova už vyvolala první ostré reakce.

Podle Roberta Plagy by omezení kapacity víceletých gymnázií bylo možné za určitých podmínek, například po zvýšení kvality druhého stupně základních škol a v úvahu připadá ke konci plánovaného období, tedy v letech 2027 až 2031.

Selekce na elitu?

Kritici víceletých gymnázií poukazují na to, že na některých místech odčerpávají okolním školám žáky a selektují děti na elitu. Snahy utlumit víceletá gymnázia v Pardubickém kraji už byly a skončily po četných protestech. Ředitelé těchto škol si však žádné redukce nedokáží představit. O výběrové školy pro nadané děti je stále velký zájem.

„V letošním roce se nám do osmiletého typu studia přihlásilo 92 uchazečů, v loňském roce dokonce uchazečů 104. Je tedy z čeho vybírat. Každoročně otevíráme pouze jednu třídu osmiletého gymnázia, jakoukoliv redukci bych v našem případě považoval za chybu,“ konstatoval ředitel českotřebovského gymnázia Josef Menšík.

K útlumu gymnázií mělo dojít před několika lety při slučování středních škol, které kvůli setrvalému úbytku středoškoláků chystal Pardubický kraj. Návrh však vyvolal masivní odpor žáků, pedagogů i politiků. Narazil i ve Vysokém Mýtě, kde chtěl kraj sloučit gymnázium se stavební školou. Kraj nakonec od slučování škol v roce 2014 ustoupil. Tím však debata neskončila. „O omezování víceletých gymnázií se v určitých intervalech mluví stále,“ podotýká ředitelka Gymnázia ve Vysokém Mýtě Blanka Kysilková a dodává: „Dle mého mají v základním a středoškolském vzdělávání své místo a pro nadané děti jsou výborné řešení. Na naší škole se nadaným dětem věnujeme již od primy a mají možnost plynule přejít a rozvíjet svůj talent i na vyšším gymnáziu. Právě podchycení talentu a motivace je v tomto věku důležitá. Z tohoto důvodu jsem jednoznačně pro zachování víceletých gymnázií v tom počtu, ve kterém již existují. Nehledě na to, že z řad veřejnosti je o nižší gymnázia zájem, i když je studium náročné.“

Ustupovat není kam

Redukce se tehdy měla dotknout i gymnázií v Jevíčku a Moravské Třebové, které měly splynout. „Víceletá gymnázia mají své místo ve školském systému a rozhodně by nemělo docházet k jejich rušení nebo omezování,“ okomentovala znovu otevřené téma ředitelka Gymnázia a Letecké střední odborné školy v Moravské Třebové Alena Plocová a vysvětluje proč:

„Děti z regionů, jako je Moravskotřebovsko a Jevíčsko, se na žádné gymnázium nebudou moct hlásit, protože pro ně bude nedostupné z hlediska dojíždění nebo ubytování v domově mládeže. Každé gymnázium má svou spádovost.“ Navíc v tomto mikroregionu už k určité redukci došlo, gymnázium v Moravské Třebové nabízí pouze osmileté a gymnázium v Jevíčku pouze čtyřleté studium. Ustupovat už není kam.

S omezováním víceletých gymnázií nesouhlasí ani ředitel pardubického Gymnázia Dašická. V Pardubickém kraji k tomu navíc podle něj není vůbec žádný důvod. "Pardubický kraj je daleko pod celostátním průměrem, co se týká toho kolik žáků odčerpávají z populačního ročníku základním školám. Je tu úplně jiná situace než třeba v Praze nebo Brně," uvedl Luděk Burian s tím, že v kraji se navíc nachází pouze gymnázia osmiletá, nikoliv šestiletá. Osmileté studium na Gymnáziu Dašická tak nadále zůstává výběrovou záležitostí, přijímacím řízením úspěšně projde menšina žáků. "Letos jsme měli na osmileté gymnázium 331 přihlášených, přičemž jsme brali jen 60 studentů," dodal Burian.

Hejtman utlumení odmítá

S utlumováním víceletých gymnázií zásadně nesouhlasí ani hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Podle něj je mýtem, že gymnázia nejsou odbornou přípravou na budoucí povolání. „Připomeňme si, kdo bývá absolvent gymnázií. Lékaři, stomatologové, veterináři, učitelé, často stavaři, strojaři, informatici, chemici, překladatelé… a další. Které z těchto povolání netrpí nedostatkem lidí?“ odůvodnil a připomněl také význam gymnázií pro města, v nichž sídlí. „Doufám, že to je pouze počátek debaty, nikoliv rozhodnutí,“ konstatoval.