„Jsem rád, že rada města ocenila sportovce, protože člověk reprezentuje i Litomyšl, když jezdí po cizině. Já jsem na ni hrdý,“ řekl oceněný Ivo Strnad. Ten získal plaketu za své atletické výkony. Je halovým mistrem světa mezi veterány. Zajímavé také je, že v den předání se stal mistrem České republiky v desetiboji.

Druhým oceněným se stal dlouholetý velitel městské policie Karel Rajman. V Litomyšli sloužil čtvrt století. Jako poslední převzal plaketu hudební pedagog a skladatel Petr Jiříček.

„Žijeme v době, kdy není příliš zvykem lidem děkovat. Přitom je u nás řada osobností, které jsou velmi aktivní, reprezentují naše město a ovlivňují naše životy. Proto jsem moc rád, že můžeme výjimečným osobnostem alespoň symbolicky poděkovat za jejich záslužnou činnost,“ prohlásil starosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Několik desítek hostů si vyslechlo i hudební program, o který se postarali umělci z festivalu Mladá Praha. Večerem provázel dramaturg Smetanovy Litomyšle Vojtěch Stříteský.