Vyvinuli společně nový sorpční materiál, který má naději pro uplatnění v různých katalytických aplikacích, jako nosič částic drahých kovů, jako vysoce odolný bateriový separátor, či speciální chemicky a tepelně odolný filtrační materiál v mnoha odvětvích, jako je elektronika, potravinářství, chemický průmysl.

„Spolupráce na vývoji nového materiálu trvala tři roky. Probíhala formou pravidelných výrobních testů, a to v prostorách společnosti Pardam, které se postupně rozšiřovaly z laboratorní, přes poloprovozní až do provozní podoby," uvedla mluvčí Univerzity Pardubice Valerie Wágnerová.