„V roce 1992 jsem absolvoval základní vojenskou službu, ale dál mi to nic neříkalo. Až v roce 2012 přišla změna. U mě to byla zvědavost, snaha se naučit nové věci, protože technika a výcvik postupují rychle dopředu a nelze to srovnávat se základní vojenskou službou v 90. letech. Myslím, že člověk by měl být připravený na krizové situace, které v dnešní době mohou nastat,“ vysvětluje Karel Adámek, proč se stal jedním z tisíců záložáků.

Pro současného starostu Březové nad Svitavou v hodnosti rotný to znamená jezdit na pravidelná cvičení a taky práci ve volném čase. Naposledy se zúčastnil největšího českého cvičení aktivních záloh Hradba 2018.

„Byl to nepřetržitý výkon služby ve fyzické i stresové zátěži. Naše cvičení se konalo ve vojenském prostoru Libavá, kde jsme absolvovali ostré střelby z osobní zbraně CZ82 a ze samopalu SA58. Následně nás převezli do areálu elektrárny Sokolnice u Brna na zabezpečení ostrahy. Šlo o hlídkovou službu, kdy jsme v rámci družstev rotovali na stanovištích, docházelo k nepřetržitým přepadáním. Na spánek nezbýval čas. Spali jsme za tři dny jen pár hodin, jinak jsme byli neustále v pohotovosti. Bylo to velmi náročné, sáhli jsme si hluboko do sil i psychiky,“ říká Karel Adámek.

Dokáže si představit, že by na území České republiky došlo ke skutečnému konfliktu a musel by obléct uniformu a nastoupit? „Představit si to dokážu, ale nevím, jak by to probíhalo ve skutečnosti. Jsme předurčeni k ostraze objektů,“ podotýká.

V aktivních zálohách přitom působí i ženy, které musí místo vojenské služby absolvovat šestitýdenní kurz základní přípravy ve Vyškově. „Byly s námi i na cvičení Hradba a vše zvládaly. Myslím, že mladým mužům dnes chybí vojenská služba jako sůl. Prospělo by jim fyzické zatížení, smysl pro samostatnost, pečlivost i náhled na vlastenectví,“ dodává Karel Adámek.

Doma už má další povolávací rozkaz. Zhruba za měsíc ho čeká mezinárodní cvičení Screener v Beskydech, kde by měl působit s průzkumnými jednotkami. Jestli i tentokrát obleče uniformu a vezme do ruky samopal, ještě není jisté. Na prvním místě má totiž povinnosti starosty na radnici v Březové nad Svitavou.