„Probíhající výkupy pozemků jsme museli pozastavit kvůli aktualizaci projektu, která vyvolala změnu územního rozhodnutí,“ popsala komplikace vedoucí úseku výstavby pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic Hana Jarolímová.

A do toho přišla změna legislativy. „Museli jsme zopakovat proces posouzení vlivu na životní prostředí. Podle starého zákona měla EIA neomezenou platnost, ale změnou legislativy se změnily také podmínky,“ vysvětlila důvody zdržení Hana Jarolímová.

„V konečné fázi bylo rozhodnuto, že není potřeba nově řešit posouzení vlivu podle zákona, ale stačí zjednodušené zjišťovací řízení,“ dodal svitavský místostarosta Pavel Čížek. „Nás tahle změna o rok zdržela, museli jsme se vrátit o krok zpátky,“ povzdechla si Jarolímová.

Nyní už pokračování výkupů pozemků nic nebrání. Podle Jarolímové zatím vše probíhá dobře. „Vykoupeno máme kolem 40 procent pozemků. Spousta vlastníků byla dotčená změnou zákona a my jsme je chtěli obeslat jednotnou smlouvou,“ řekla. Dokončení výkupů předpokládá příští rok. Konkrétnější termín však podle ní sdělit nelze. „Záleží na tom, jak výkupy poběží, jestli nebude muset proběhnout nějaké vyvlastnění,“ upřesnila Hana Jarolímová. Změna územního rozhodnutí by měla být vydána do konce letošního roku. „Po této změně přistoupí firma, která provádí pro Ředitelství silnic a dálnic inženýrskou činnost, k přípravě vydání stavebního povolení,“ nastínil místostarosta Pavel Čížek.

Ještě před dokončením výkupu pozemků by mohl v prostoru budoucího obchvatu začít archeologický výzkum. „Abychom to co nejvíc urychlili, tak až budou výkupy ve větším měřítku dokončené, když už nám bude chybět třeba deset procent plochy, tak se výzkum dá v nějakém rozumném rozsahu provádět,“ vysvětlila Hana Jarolímová.  Na provedení výzkumu vypíše Ředitelství silnic a dálnic výběrové řízení.

„Soutěžíme jak skrývky, tak archeologické práce na každý úsek zvlášť. Účastní se toho muzea i soukromé firmy. Soutěží se na cenu,“ upřesnila Hana Jarolímová.

Finanční prostředky jsou na výstavbu obchvatu připraveny. „Předpokládaná cena je 788 milionů, v průměru se pohybujeme na sedmdesáti procentech, což by odpovídalo 550 milionům, ale dopředu se to říct nedá,“ uzavřela Hana Jarolímová.