Obce mohou nahlížet do základního registru obyvatel. Díky tomu bude jednodušší organizace vítání občánků, oslavy životních jubileí obyvatel, ale hlavně dohledávání vlastníků pozemků.

V červenci nabyla účinnosti novela zákona o obcích, která umožňuje samosprávě získávat údaje ze základního registru obyvatel, kde lze dohledat kromě jiného rodná čísla i aktuální adresy osob.

RODIČE NOVOROZENCŮ UŽ NEMUSÍ NA RADNICI

Co tato změna znamená pro občany? „Do budoucna už nebude nutné, aby se rodiče, kteří se chtějí zúčastnit slavnostního vítání nových občánků města, museli sami přihlásit a vyplnit formulář s osobními údaji," vysvětlila starostka Přelouče Irena Burešová.
Všechny děti narozené po 30. červnu 2016 budou prostřednictvím rodičů, z nichž alespoň jeden má trvalé bydliště v katastru Přelouče, písemně pozvání na slavnostní vítání do života.

Tato praxe byla přerušena poté, co bylo městům a obcím znemožněno nahlížet do registru.

Přemrštěná ochrana osobních údajů přinášela problémy nejen při vítání nově narozených dětí, ale také při oslavách významných životních jubileí. Řada seniorů, kteří se dožili významného věku, čekala na návštěvu a blahopřání 
z městského úřadu marně.

OCHRANA ÚDAJŮ: TAJNÉ BYLY I POČTY DĚTÍ

Zákaz získávat osobní data se neblaze promítl i do plánování ve školství.

Ochrana osobních údajů totiž dospěla tak daleko, že města neměla přístup ani 
k počtu narozených dětí 
v jednotlivých ročnících.

Přestože nepožadovala žádné osobní údaje, pouze prosté číslo. Bez těchto informací mohla samospráva jen těžko promýšlet strategii pro mateřské a základní školy.

PROBLÉMY PŘI HLEDÁNÍ MAJITELŮ POZEMKŮ

Komplikace zákaz přinášel také v situacích, kdy města potřebovala oslovit majitele pozemku.

Pokud se dopis z adresy uvedené v katastru nemovitostí vrátil s tím, že adresát zemřel anebo se přestěhoval neznámo kam, v tu chvíli se samospráva ocitla ve slepé uličce.
Neměla jinou cestu, jak se dozvědět, kdo jsou potomci zemřelého nebo jaká je nová adresa příjemce.

„Změnu, kterou přinesla novela zákona o obcích, jednoznačně vítáme," potvrdila i starostka Chvaletic Blanka Zaklová.