Jde třeba o slupky z ovoce a zeleniny, větve, trávu nebo rostlinný odpad z kuchyní. Řada obcí s tím bude mít problém, v dalších ale sběr už řadu let naopak funguje.
S tříděním bioodpadu počítá vyhláška, kterou chystá ministerstvo životního prostředí.

Kompostárnu už připravují například ve Slatiňanech na Chrudimsku. „Jde o prostor určený pro zemědělskou prvovýrobu, takže se do něj kompostárna hodí," řekl starosta Ivan Jeník. Zbudování kompostárny o kapacitě 150 tun biologického odpadu přijde na 1,5 milionu korun. Město ale zaplatí ze svého jen asi 300 tisíc, zbytek půjde z evropské dotace. Unie na zpracování bioodpadů bohatě přispívá.

Zatímco větší obce a města většinou už s bioodpady několik let nakládají, hlavně pro menší vesnice to bude novinka. Podle připravované vyhlášky si mohou zvolit, jak bude sběrná síť vypadat. Lidé mohou dát tento odpad do hnědých popelnic (což využívají hlavně obyvatelé měst), svých kompostů nebo ho odnést do sběrného dvora. Kolik má takových míst v obci fungovat, určeno ale není. Systém shromažďování, sběru, přepravy a dalšího odstraňování komunálních odpadů si mají obce stanovit samy ve vyhlášce. Povinnost má platit od dubna do října. Bioodpad přitom tvoří až polovinu komunálního odpadu. Skončit může v kompostárnách nebo některé jeho části v bioplynových stanicích.

Původně chtělo ministerstvo hnědé popelnice na odpad dokonce všude, i ve vesnicích, od nich ale vzhledem k nákladnosti zatím ustoupilo. Obce by totiž velké investice do sběrného systému krátce po volbách těžko řešily.