Volič hlasuje ve volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu. Obvykle tak, jak byl zvyklý v předešlých volbách. Hlasovat lze také mimo tento okresek, ale pouze za předpokladu , že dotyčný požádal o voličský průkaz. „Obecní úřady přijímají písemné žádosti o voličský průkaz do pátku 5. ledna a osobní žádosti do středy 10. ledna do 16 hodin. Před vlastním hlasováním, při prokazování osobní totožnosti, musí v tomto případě volič předložit a odevzdat okrskové volební komisi voličský průkaz,“ vysvětlila Pavla Velecká.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději do 9. ledna. Kdo je neobdrží do tohoto dne, tak má možnost si je vyzvednout na městském úřadě nebo přímo ve volební místnosti.

Stejně jako v jakýchkoli volbách je potřeba vzít do volební místnosti průkaz totožnosti. „Do úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti, vloží volič pouze jeden hlasovací lístek toho kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat,“ říká Pavla Velecká. Pokud někomu nedovoluje zdravotní stav odvolit na příslušném místě, tak lze požádat o návštěvu volební komise doma.

Volba prezidenta republiky může být dvoukolová v případě, že ani jeden z kandidátů neobdrží v prvním kole nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů. V případě konání II. kola se volba uskuteční 26. a 27. ledna. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější uchazeči z prvního kola. V tomto případě dochází ke změně. Volební lístky budou k dispozici až ve volební místnosti.