Bude tak desátou osobností v čele vysoké školy v Pardubicích za její téměř sedmdesátiletou historii, v čele univerzity stál už v letech 2006–2010. Jeho domovským odborným vědeckým pracovištěm je Katedra fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kterou poslední roky vedl. Nyní se chce zaměřit na zkvalitnění výuky a vědecké práce či zavedení dvojjazyčného prostředí.

„Chtěl bych se soustředit na tři hlavní oblasti. Ve vzdělávací činnosti bude mojí hlavní prioritou zvyšování kvality studia a prohlubování spolupráce mezi fakultami. S tím souvisí možnost operativněji vytvářet a upravovat studijní programy tak, aby se nám podařilo získávat kvalitní zájemce o studium, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Druhou prioritou je kvalitní vědecká a další tvůrčí činnost akademických pracovníků a studentů. Třetí prioritou je budování dvojjazyčného prostředí na univerzitě a aktivita v oblasti mezinárodních vztahů ve vědě a vzdělávání,“ řekl Málek.