Pohled do historie
O zvony Litomyšl přišla za druhé světové války, byly zrekvírovány a zničeny v roce 1942. Největší Václav vážil 773,2 kilogramu a dozníval 135 sekund. Prostřední zvon Panna Maria byl těžký 453,2 kilogramu a zněl 100 sekund. Svatý Josef s váhou 303,7 kilogramu byl slyšet 90 sekund. Nové kusy jsou pojmenované po svých předchůdcích. Výroba Panny Marie stála 256 tisíc korun, svatý Václav téměř půl milionu korun, svatý Josef vyjde na 220 tisíc korun.

Jedna z pověstí praví, že na Bílou sobotu se vrací zvony z Říma. Do Litomyšle žádné nepřiletí. Až o den později budou totiž umístěny nové na věž kostela na zámeckém návrší.

Po více než dvou letech skončila sbírka na pořízení trojice zvonů. V té se vybralo 516 tisíc korun. I díky těmto penězům se podařilo nové zvony vyrobit. Další peníze přidali mecenáši a město. Za zmínku stojí jméno Jiřího Macha, který uhradil náklady na pořízení největšího zvonu za více než půl milionu korun.

„Myslím, že vybrané peníze jsou navzdory hlasům opozice důkazem, že zvony Litomyšlanům chyběly. Považuji to za úspěch," sdělil starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Zmínil i příběh ženy, která do sbírky ročně přispívala částkou deset tisíc korun.

Dva zvony, svatý Václav a Panna Marie, již v Litomyšli jsou, vyrobila je zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova. Třetí, pojmenovaný po svatém Josefovi, ještě ve městě není. Objednán byl až loni v prosinci.

Litomyšlí nezní již dlouhá léta živé zvony. Proto ty nové vzbuzují velký ohlas u veřejnosti a to nejen mezi věřícími. Unikátní jsou například i svojí povrchovou úpravou. Všechny mají unikátní zdobení povrchu, jehož autorem je brněnský výtvarník Václav Kočí, který pracuje se speciálním typem písma. Každý ze zvonů má tak na povrchu zakódovanou modlitbu příslušnému světci. „Mám radost ze zdobení, která je moderní a k Litomyšli to patří," poznamenal starosta Radomil Kašpar. Tvar zvonů je však klasický, a tudíž nemusí mít nikdo obavy, že by byly chlouby piaristického kostela něčím extravagantní.

První dva zvony si mohli návštěvníci kostela prohlédnout v minulých měsících. Vidět je všechny naráz bude možné při slavnostním svěcení, které je přichystáno na 16. dubna. Návštěvníky této akce čeká jedno překvapení. „Máme příslib od firmy, která bude zvony instalovat, že na konci bohoslužby už budou znít," pochlubil se starosta.

Stane se tak po pětasedmdesáti letech od doby, kdy byly jejich předchůdci zrekvírovány. O samotné posvěcení by se měl postarat titulární biskup litomyšlský Pavel Konzbul. Na památku slavnostního svěcení bude připraven také jeden unikátní propagační předmět. Jedná se o dvě stě miniaturních replik zvonu ze zvonařské oceli.