Město dlouho připravuje celkovou regeneraci sídliště, ale zatím na ni nelze získat dotaci. „S ohledem na to bylo přistoupeno k vyznačení parkovacích stání na široké vozovce v kopci na Větrník,“ uvedla mluvčí radnice Sylva Drašnarová.

Vzápětí se objevily nové otázky. „Bude u parkovacích míst instalováno osvětlení? Mohou se míjet dva autobusy nebo osobní auto a autobus? Budou odstraněna auta bránící provozu? A jak to bude v případě sněhové nadílky nebo náledí?“ zajímá se například Chrudimák Libor Červenka.

Sylva Drašnarová ujišťuje, že nové dopravní značení zcela respektuje příslušnou normu, takže bezpečnost dopravy je zajištěna. „Možnosti napojení lokality na energie a jejího osvětlení se prověřují. Uvažuje se rovněž o umístění kamery a městská policie počítá se zvýšeným dohledem v dané lokalitě,“ doplnila Sylva Drašnarová.