Rokokový zámek Nové Hrady mezi Toulovcovými maštalemi a Vysokým Mýtem je svým způsobem zvláštní mezi přístupnými památkovými objekty minimálně v oblasti východních Čech. Byl postaven v letech 1774 – 1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Har- buvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel podle stavebního návrhu Josefa Jägra. Pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu býval celý zámecký komplex nazýván „Malý Schönbrunn" nebo „České Versailles".
Nevyniká velikostí ani rozlohou, nabídku však zpestřuje řada zajímavostí a nezvyklostí. Předně: nyní v sezoně je otevřena i v pondělí stálá expozice „Umění nábytku v proměnách století" (do 16 hodin), malá galerie (do 18), „První české muzeum cyklistiky" a nejnověji „Galerie anglických klobouků": oboje do páté hodiny odpolední.
Cyklistické muzeum s exponáty od poloviny 19. století po současnost zabralo při otevření před několika lety přízemí, první a druhé patro a částečně i původní podkroví opraveného barokního špýcharu za zámkem. Před touto budovou oceníte barokní divadélko z upravené vzrostlé zeleně.
Více než stovka anglických klobouků zaplnila letos v červnu část prostoru nově zřízené oranžérie. Tu nevynechali ani návštěvníci (především ženy) inscenace Purcellovy opery Královna víl: několik těchto kouzelných představení se konalo v areálu zámku v závěru letošního 54. ročníku „Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl". S novohradským zámkem počítají pořadatelé festivalu, největší akce svého druhu v České republice, také v příštích letech, a to jako s „letní stagionou".
Kdo přijíždí do Nových Hradů od Chotovic a Budislavi, nepřehlédne mezi hřbitovem a okrajem vesnice rozlehlou farmu s desítkami exemplářů jelena lesního a daňka evropského. Zvědavá zvířata přicházejí až k plotu u silnice a tak umožní, aby zvláště děti získaly zajímavý snímek obou druhů živočichů. Je běžné, že i v pondělí procházejí návštěvníci celý areál, zvláště zahradní partie, posedí mezi vegetací a v zákoutích nad dvěma rybníčky u mostu. Zámek využívají již několik let svatebčané jako druhé oficiální místo k uzavření sňatku, které určila rada města Vysoké Mýto před deseti lety. Nejbližší termín svateb je stanoven na 25. srpna, v prosinci jsou k dispozici dokonce tři určená data. (jko, re)