Město posiluje preventivní protipovodňová opatření. Jejich cílem je včas varovat obyvatele před případným nebezpečím.

„Cílem projektu je výstavba výstražného a varovného systému a aktualizace digitálního povodňového plánu města,“ přiblížil vedoucí odboru vnitřních věcí Pavel Šafařík s tím, že má vzniknout komplexní systém, který zajistí včasné varování obyvatel před povodňovými událostmi, jejich ochranu a minimalizaci škod během povodňových událostí.

„Aktualizace povodňového plánu spočívá v zavedení nových prvků výstražných a varovných systémů,“ vysvětluje Pavel Šafařík. Konkrétně půjde o nové hladinové čidlo, které bude instalované na Kunčinském potoce, a vysílací radiové pracoviště.

Hladinové čidlo s vodotečnou latí doplní stávající čidlo umístěné na Třebůvce na hrázi retenční nádrže. Při překročení definovaných průtoků nebo srážkových úhrnů dostanou členové povodňové komise varovnou SMS zprávu. „K varování obyvatel dojde pomocí bezdrátových hlásičů. Systém je napojený na centrální pult Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje,“ upřesňuje Pavel Šafařík.

Monitorování srážek je aktuálně zajištěno srážkoměrem, který provozuje město. Další se nachází na hrázi retenční nádrže a spravuje ho Povodí Moravy.

Dalším prvkem systému je vysílací radiové pracoviště. Návrh počítá s umístěním stovky bezdrátových hlásičů a dvě stě padesáti reproduktorů na sloupech veřejného osvětlení. Nové vysílací pracoviště vznikne na městském úřadu.

„Bezdrátová ústředna zajistí možnost hlášení nejen v samotném městě, ale i v městských částech. Podružné vysílací stanoviště bude vybudováno v budově mateřské školy a knihovny v Boršově,“ popisuje Šafařík.

Vše by mělo být hotové do konce července. Na realizaci projektu získala moravskotřebovská radnice dotaci tři a půl milionu korun z ministerstva životního prostředí. Milion přidalo město ze svého rozpočtu.

Protipovodňová opatření v číslech
100 hlásičů: 64 ve městě, 19 v Boršově, 9 v Sušicích, 8 v Udánkách
250 reproduktorů
72 hodin mohou venkovní hlásiče fungovat při výpadku napětí ze sítě
4,5 milionu náklady