Kraj zde chce postavit novou nemocnice následné péče. „Výstavba nové moderní zdravotnické budovy je pro nás jednoznačnou prioritou. Děláme všechno proto, abychom plnohodnotnou budovu včetně výjezdové stanice záchranné služby postavili za řádově 150 milionů korun do konce roku 2020,“ uvedl hejtman Martin Netolický.  

„Finanční krytí očekáváme v letech 2019 a 2020 v kombinaci vlastních zdrojů kraje a úvěru, který bude využit na zdravotnické investice, primárně pak na stavbu centrálního příjmu v Pardubicích,“ upřesnil Martin Netolický. „Se zástupci města nyní konkretizujeme podmínky převodu budovy polikliniky a pozemku, na kterém budova vyroste,“ dodal pardubický hejtman.

Poliklinika by podle Netolického měla být převedena bezúplatně. Pokud nebude po čase ke svému účelu využívána, kraj budovu městu za stejných podmínek převede zpět. Po kolaudaci nové budovy bude pozemek se zárukami pro obě strany bezúplatně převeden kraj.

Projektový záměr stavby nemocnice budou krajští radní projednávat příští pondělí. Kraj už uvolnil finanční prostředky na přípravu projektu. „Nová nemocnice by měla mít tři stanice po 30 lůžkách následné péče, což je více než v současném stavu. Součástí projektu je také stravovací provoz, rehabilitace, biochemická laboratoř a stanoviště záchranné služby včetně stání pro sanitní vozy,“ upřesnil krajský zdravotní rada Ladislav Valtr. „Město o zdravotnické zařízení nepřijde, ba naopak jej posuneme na mnohem vyšší úroveň. Navíc bude provozovatel a vlastník budov pouze jeden, a tím bude Pardubický kraj,“ vysvětlil radní Valtr.

Vedení města záměr kraje vítá, požaduje ale záruky, že neskončí jen u něj. „Jednoznačně chceme mít jistotu, že pokud bezúplatně převedeme budovu polikliniky a pozemek po bývalém dětském oddělení, tak v těchto prostorách skutečně vznikne zařízení pro zdravotnické a sociální služby. Proto nyní řešíme s krajem vzájemné kompenzace a záruky,“ sdělil moravskotřebovský starosta Miloš Izák.