Práci v kraji hledá 21 860 lidí. Podle nové metodiky ministerstva práce a sociálních věcí činí podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v kraji 6,2 procenta, což je zvýšení o 0,2 procentního bodu.
„Když to porovnáme s koncem listopadu 2011, vzrostla míra nezaměstnanosti o 0,7 procentního bodu," řekl ředitel krajské pobočky Petr Klimpl. Podle něho míru nezaměstnanosti ovlivnilo tradiční ukončení zemědělských prací a sezonní omezení stavební činnosti a dalších prací závislých na počasí.

Ještě větší nápor sezonních pracovníků očekává úřad práce v prosinci.
Bez práce bylo na konci měsíce 21 860 lidí, v říjnu to bylo 21 181 osob. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla na Svitavsku, kde dosáhla 10,1 procenta, naopak nejméně trpí nezaměstnaností průmyslové Pardubicko, kde hodnota činila 6,6 procenta.

Menší nabídka

Snížila se i nabídka volných míst. Úřad práce jich eviduje v regionu 2132, na jedno místo připadá 10,5 uchazeče.
Před rokem činil tento ukazatel 7,5. (zr, čtk)