Rada kraje rozhodla, že sníží počet záchranářských posádek s lékařem. Na konci roku skončí rychlá lékařská pomoc v Lanškrouně celodenně, lékaři budou využiti v lokalitách s vyšším počtem výjezdů. Na Lanškrounsko budou v případě potřeby vysíláni lékaři z okolních základen. V Žamberku zůstane rychlá lékařská pomoc pouze  přes den a o víkendech.
Záměr zrušit lékařskou posádku ZZS v Lanškrouně vyvolal na Lanškrounsku vlnu nevole, petici podepsala bezmála tisícovka lidí.  Jak se v ní píše, spádové území, na kterém ZZS v Lanškrouně zasahuje, je hornaté a členité, v zimě těžko dostupné, jiná záchranka by tak nemusela za pacientem z okrajových částí dorazit do zákonem stanovených dvaceti minut. „V Lanš-
krouně je vybudováno nové sídlo ZZS za mnoho milionů z krajských peněz a nyní by zde měl být jen řidič a záchranář?" zní další argument proti rušení tabulkových míst lékařů ZZS v Lanškrouně. Rozhodnutí Pardubického kraje je pro petiční výbor zklamáním. „Uvidíme, co dál, musíme se rozmyslet, zda má cenu podepisovat petici dál a pokusit se rozhodnutí rady zvrátit," uvedl za petiční výbor lékař Václav Kment.
Zhoršení neodkladné a akutní péče na Lanškrounsku se obává i starosta Výprachtic Miroslav Stejskal. „Považuji to za řešení, které není pro občany Lanškrouna  a obcí v okolí nejlepší. I v noci může nastat problém, který si vyžádá zásah lékaře, a jeho nepřítomnost se může stát důvodem k ohrožení života," namítá starosta.
Pardubický kraj se rozhodl  transformovat zdravotnickou záchrannou službu kvůli tomu, že na konci roku  končí výjimky pro práci přesčas ve zdravotnictví a záchrance prý i přes opakovanou snahu chybí dostatek lékařů. „Služby lékařů jsou v současnosti zajišťovány za cenu extrémního nárůstu přesčasové práce, za kterou by nám v příštím roce hrozily postihy," uvedl ředitel ZZS Pardubického kraje Pavel Svoboda. Kraj také argumentuje tím, že podobnou redukcí lékařských posádek již prošly i jiné kraje.
Vyškolené posádky mají převzít větší spektrum zdravotních stavů. Zhoršení péče se kraj neobává. „Dostupnost zdravotnické záchranné služby jako takové zůstane zachována,"  říká náměstek hejtmana Roman Línek.

PETICE

Vážený pan
JUDr. Martin Netolický, Ph. D., Hejtman Pardubického kraje

Vážený pane hejtmane,

My, níže podepsaní občané regionu Lanškrounska, prostřednictvím této petice vyjadřujeme nesouhlasný názor s uvažovaným rušením tabulkových míst lékařů v ZZS v Lanškrouně.

Naše důvody jsou následující:
Lékařský tým MUDr. Krejčové splňuje personální obsazení, požadované legislativou k 1. 1. 2014.

Spádové území, na kterém zasahuje ZZS v Lanškrouně, je velké, hornaté, velmi členité a v zimním období složitě dostupné. Ve spádovém území žije cca 25 tisíc obyvatel. Pokud by měla část tohoto území zajišťovat Zdravotnická záchranná služba v Červené Vodě, nebude schopná zajistit péči lékařem v okrajových spádových oblastech do zákonem stanovených 20 minut.

Vzhledem k přítomnosti průmyslových podniků, jako AVX, Forez stoupá během dne počet obyvatel v Lanškrouně k 15 tisícům.

…Je vybudováno v Lanškrouně nové sídlo ZZS za mnoho milionů z krajských peněz a nyní by zde měl být jen řidič a záchranář?

Posádka bez lékaře nemůže jako lékařská posádka dle současné legislativy poskytnout maximální možnou lékařskou neodkladnou péči, jejímž účelem je dle zákona zamezit nebo omezit vznik náhlých závažných zdraví ohrožujících stavů. Máme na mysli nejen stavy, které bezprostředně ohrožují život, nebo by mohly vést k náhlé smrti, vážnému ohrožení zdraví, ale i stavy, které způsobují náhlou nebo intenzivní bolest, nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí. Totéž platí pro akutní péči, kdy opět lékařská posádka s větší pravděpodobností odvrátí vážné zhoršení zdravotního stavu nebo sníží rizika vážného zhoršení zdravotního stavu tak, aby byly včas zjištěny skutečnosti nutné pro stanovení, nebo změnu, individuálního léčebného postupu, nebo aby se pacient nedostal do stavu, ve kterém by ohrozil sebe nebo své okolí. Konkrétně nelékařská posádka nemůže podávát léčiva i. v., provádět endotracheální intubace.

Bez těchto uvedených činností a dalších lékařských dovedností se obáváme zhoršení neodkladné a akutní péče na Lanškrounsku.

Žádáme ponechání lékařské posádky v Lanškrouně.

Děkujeme za pochopení.