Ať už zacpané silnice, nebo zaparkovaná. Takové sídliště v pracovní den večer se pro hasiče mění doslova v noční můru.

Hlavně sídliště

„Sídliště jsou doslova přeplněna parkujícími automobily. Vozidla často stojí i na místech, která jsou vyhrazena hasičské technice. Není neobvyklé, že obyvatelé sídlišť i přes častá varování využívají k parkování svých vozidel i požární nástupní plochy," upozorňuje mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje (HZSPaK) Vendula Horáková.
Nástupní plocha pro hasiče znamená takové místo, kam mohou hasiči umístit zejména výškovou techniku, aby byla ve vhodné vzdálenosti od objektu. Zpravidla to znamená chodník přiléhající k domu, případně i s částí silnice. A tady nastává problém. Proč? Parkování podél chodníku před domem totiž uvidíte na každém sídlišti. Jenže souvislá řada vozidel nárazník na nárazníku podél celého paneláku až za roh už pro hasiče problém je. K domu se přes ně ani nedostanou.

Potřebují projet

Je potřeba si uvědomit, že hasičské auto je rozměrná věc a zejména v případě žebříku nebo výškové plošiny jde již o velikost nákladního tahače s návěsem. Dostat se s tímhle drobkem před dům ještě přes zasekané parkoviště, kde je místo pro průjezd na jedno osobní auto, zabere spoustu času a opatrné manévrování.

Problémy všude

„Hasiči se na mnoha místech naší republiky, Pardubický kraj nevyjímaje, potýkají s nedostatkem vhodných ploch na sídlištích pro ustavení zásahové techniky v případě požáru nebo jiné mimořádné události. V mnoha případech tato skutečnost znemožňuje použít hasičům výškovou techniku, jako se tomu stalo minulý týden u panelového domu na Palackého třídě, kde byla zaparkovaná vozidla takovým způsobem, že výsuvná plošina nedosáhla, ačkoliv do osmého patra za normálních okolností dosáhnout může," uvádí Vendula Horáková.

Zpomalují zásah

Takto způsobená zdržení znemožňují použít výškovou techniku, s jejíž pomocí lze zachránit životy lidí, kteří nemohou uniknout prostorem zasaženým požárem či kouřem. Zásah pak i přes velké nasazení hasičů trvá déle než obvykle a je komplikovanější.

„Neukáznění řidiči, kteří nástupní plochy blokují, tak, možná aniž si to sami uvědomují, vystavují sebe a lidi ve svém okolí nebezpečí zranění nebo i úmrtí, a také vyšším ztrátám na majetku. V praxi se hasiči také často setkávají s vozidly zaparkovanými tak, že znemožňují použití hydrantů, čímž dochází ve značné míře k omezení podmínek pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce," varuje Vendula Horáková.

„Nejhorší jsou situace, kdy vidíte, jak doktor ze záchranky stojí bezradně před zamčeným bytem, ze kterého se ozývá volání o pomoc (důchodce spadl na zem, zlomil si kyčel a nedokázal se dostat ke dveřím a odemknout) a zpocení hasiči přiběhnou za patnáct minut s omluvou, že na příjezdové cestě stojí auta v zákazu zastavení, takže tamtudy hasičské auto neprojede a oni museli všechno vybavení nanosit v rukách," popisuje vlastní zkušenost do diskuze na našem webu jeden ze čtenářů.

Jak (ne)parkovat?

Mezi základní zásady parkování patří neparkovat před vstupem do objektu, neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku, neparkovat před nadzemními požárními hydranty a nad podzemními požárními hydranty," varuje Václav Dostál, vyšetřovatel pardubických krajských hasičů.

Auto i odstraní

Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další záchranné složky, je špatná průjezdnost ulicemi přeplněných sídlišť z důvodu nevhodně zaparkovaných vozidel. V tomto případě také hrozí nebezpečí z prodlení, protože hasiči se musí k místu mimořádné události, často složitě, dostat jinou trasou.

„V případě, že nebude zbytí a na místě by šlo o život, tak ale nemáme problém špatně zaparkované auto z cesty odstranit nárazníkem nebo ručně i za cenu jeho poškození. Nejsme odtahová služba, ale lidské životy mají zkrátka přednost," dodává jeden z pardubických hasičů.

Co hrozí řidičům

Zákon o požární ochraně ukládá fyzickým osobám v této souvislosti povinnost „vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce" a stanoví, že „fyzická osoba nesmí omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku".
Za nedodržení těchto povinností lze uložit fyzické osobě pokutu za spáchání přestupku až do výše 25 tisíc korun.