Pracovníci údržby města si stěžují, že někteří lidé si pletou kompostárnu se skládkou komunálního odpadu. Nepořádníci hřeší na to, že technici údržby města nemohou být na místě nepřetržitě, neboť musejí vykonávat i řadu dalších úkolů. „Vedle trávy, listí a drobného klestí tak v kompostárně nacházíme třeba i kamenivo, betonové panely nebo obrovské pařezy. Jednou tu dokonce ležely staré peřiny,“ konstatuje technik Marcel Zeman.

Pro město představuje dodatečná likvidace takovéhoto odpadu na skládkách v okolí zbytečné vyhazování peněz. „Slatiňany jako jedno z mála sídel před časem dokonce snížily poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Jestli to ale půjde takhle dál, budeme muset poplatky zase zvýšit nebo provoz kompostárny kvůli dodatečným nákladům úplně zastavit,“ varuje slatiňanský starosta Ivan Jeník.

„Kompostárna je určena pro obyvatele Slatiňan a jejich městských částí. Stojí ale stranou od města a tak víme, že ji co chvíli využívají i lidé z širšího okolí. My to tolerujeme, ale všechno má své meze. Tak třeba v jedné firmě si dělali pořádek a dali do kompostu i zbytky plotu se železnými sloupky. Pokud by je obsluha drapáku vložila spolu s klestím do šrotovníku, tak by došlo ke zničení mašiny za několik set tisíc korun,“ pokračuje slatiňanský starosta.

Město ale nechce stávajícím praktikám pouze trpně přihlížet. „U kompostárny rozmístíme fotopasti a získané záznamy budeme předávat policii,“ sdělil Ivan Jeník.