Situace se v celé České republice vyhrotila po zveřejnění návrhu smluv VZP, který nemocnice považují za „diktátorský".
Smlouva by zanikla, pokud by ji nemocnice nepodepsaly do šesti měsíců včetně nadiktovaných omezení. Nemocnice proto založily celostátní Krizový štáb, který sdružil Asociaci českých a moravských nemocnic, asociaci krajských nemocnic, Svaz pacientů ČR, Národní radu osob se zdravotním postižením ČR, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, a také Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů.

Kdy by mělo dojít k podpisu smluv?

„V Pardubickém kraji se konají na rozdíl od mnoha jiných krajů jednání relativně dobře," řekl náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek.

Pardubický kraj z pozice jediného akcionáře doporučil svým nemocnicím nadále pokračovat ve společných jednáních s pojišťovnami.
Vlastní podpis smluv by se měl odehrát až po předchozím souhlasu vedení kraje.

Chtějí vyčkat 
na vývoj událostí

„Chceme jednak vyčkat na vývoj událostí na republikové úrovni, rozumně koordinovat postup s dalšími kraji a hlavně vyjednat co nejspravedlivější podmínky pro naše nemocnice," prohlásil Roman Línek s tím, že jednání na regionální i republikové úrovni budou pokračovat. (pad)