Tyto finance chce management nemocnice použít na pět velkých investičních projektů. „Díky investicím s dlouhodobým efektem můžeme lépe uspořádat jednotlivá oddělení, koncentrovat akutní lůžkovou péči a návazné provozy do monobloku s centralizací intenzivní péče. Naším cílem je stabilizace nemocnice. Nic nechceme rušit,“ sdělil na setkání se zastupiteli generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

ZAINVESTUJE KRAJ
Pozitivní je, že zmíněná částka je pouze na stavební úpravy. Pokud by mělo být započítáno i přístrojové vybavení, tak půjde na modernizaci Litomyšlské nemocnice částka ještě vyšší. V současné době je v přípravě projektová dokumentace. Investici má financovat Pardubický kraj. 

Prvním připravovaným projektem, který má zvýšit komfort pacientům i personálu v Litomyšlské nemocnici, je sdružení intenzivní péče do jedné budovy monobloku. Dojde k nástavbě sdružených oddělení ARO a JIP. Rovněž se počítá s rekonstrukcí lůžkového fondu a nutnými opravami rozvodů vody, střechy a obvodové zdi. Druhým projektem je vybudování centrálního příjmu.

Třetí se týká rekonstrukce očního oddělení a vybudování vlastního operačního sálu Čtvrtým plánovaným krokem je centralizace laboratoří, posledním vybudování nového parkoviště. „Plán reflektuje udržitelný rozvoj Litomyšlské nemocnice a umožňuje racionálně využívat síly zdravotnického personálu, kterého po celé republice není dostatek,“ uvedl člen představenstva Nemocnice Pardubického kraje (NPK) Vladimír Ninger.

DEBATA O PERSONÁLU
V současné personální krizi čelili zástupci vedení nemocnice dotazům od zastupitelů. Ti potvrdili, že nedostatek lidí trápí všechna zařízení NPK, nicméně počet úvazků u lékařů se ve srovnání se situací před pěti lety zlepšil. Poukázali však na oddělení, jako je neurologie, kde se jedná o celorepublikový problém. Obavy rovněž panují z nedostatku zdravotních sester.

Debata se dotkla i citlivého tématu, kterým je stěhování léčebny dlouhodobě nemocných z vily Klára do areálu nemocnice. Ta nabyla po mnoha letech slibů jasného rozměru. Podle současných odhadů se uskuteční do konce tohoto roku.

„Naše setkání hodnotím pozitivně. Jedině otevřeným a transparentním jednáním se předejde fámám a mystifikacím, které nemocnici v důsledku škodí. Pro mě je důležité, že jsme z odpovědných míst slyšeli ujištění, že s naší nemocnicí počítají a chtějí do ní investovat nemalé finance. Je to dobrá zpráva pro Litomyšl a obyvatele celé spádové oblasti,“ zhodnotil jednání starosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Ten také připomenul, že nemůže přímo pomoci s řešením nedostatku personálu. Pomocnou ruku však město dokáže podat. „Novým doktorům z naší nemocnice nabízíme pronájem obecních bytů, nedávno jsme takto vyšli vstříc dvěma lékařům z Ukrajiny,“ dodal starosta.