Přípravě a vlastní realizaci zateplení je nutno věnovat daleko větší pozornost. Majitel, který se chystá svoji nemovitost kvalitně zateplit, by měl vědět, že profesionálně provedenému zateplení předchází několik kroků.
Nejčastěji podceňovanou oblastí je technická příprava. Neměl by chybět energetický a technický audit. Ty prověří stav objektu a zjistí, jak jsou energie v auditovaném objektu využívány. Na základě těchto auditů vznikne optimální energetický projekt. Povinnou součástí přípravy na zateplování je projektová dokumentace. Investor by měl věnovat zvláštní pozornost správně sestavené smlouvě a nešetřit na stavebním dozoru.
Co se stane  při zateplování bez energetického a technického auditu?
Energetický audit přesně napoví, jak zateplit s ohledem na předpokládané úspory. Jedním z nejmodernějších prostředků měření úniku tepla jsou termokamery. Infračervený snímek zobrazí špatně izolovaná místa na plášti domu, odhalí, kde dochází ke tvorbě tepelných mostů či rosných bodů.
Výsledkem technického auditu je přesné zjištění stavu domu. Zjištěné nedostatky pak musí být odstraněny před zateplením. I zde termosnímky dobře zobrazí poškození domu vlhkostí a vodou.
Proč nesmí chybět projektová dokumentace?
Projektová dokumentace je jednou z nejdůležitějších součástí k vyřízení stavebního povolení. Bez projektové dokumentace vypracované architektem či projektantem nemá smysl o stavební povolení žádat.
Projektová dokumentace je důležitá pro celkovou koncepci zateplení, pro jeho ideální řešení. Má poskytnout dostatek informací staviteli. Projektová dokumentace přesně zaznamená, jak bude zateplení vypadat po jeho dokončení.
K čemu je sepsání smlouvy o dílo?
Jednou z hlavních chyb investora stavby je nesepsání kvalitní „Smlouvy o dílo". K sepisování smluv je ideální pozvat nezávislého profesionála a nakonec nechat celou smlouvu přečíst právníkem.
Proč platit za stavební dozor?
Investor by neměl šetřit na stavebním dozoru. Celý průběh prací by měl průběžně kontrolovat nezávislý odborník, který není jakkoliv spojen s dodavatelem. Odborný stavební dozor rozumí tomu, co hlídá a kontroluje. Chyby způsobené nekvalitní prací mohou naprosto znehodnotit celou investici do zateplení. Neznamená to pouze účast na kontrolních dnech, ale permanentní dozor na stavbě. Samozřejmě i smluvní odpovědnost za provedení zateplení.
⋌Seriál připravuje
⋌OTA DOLEŽAL