Luboš Bäuchel

„Domnívám se, že Pardubický kraj má klíčová témata, která trápí obyvatele měst i vesnic. V dopravě vidím jako jedno z nich podpořit a urychlit jednání okolo přivedení rychlostní komunikace R 35 do našeho kraje. I díky ní sem můžeme přitáhnout podnikatelské subjekty a je důležitá i pro rozvoj cestovního ruchu. Bez ní se nedá zlepšit rozvoj kraje. Druhým problémem je funkčnost jízdních řádů a třetím tématem jsou odpovídající investice, podle možností rozpočtu a čerpání evropských peněz, do kvality komunikací, které patří do gesce Pardubického kraje.
Rozhodně se nehodlám podílet na rušení některé z pěti nemocnic v kraji. Je potřeba podpořit jejich ekonomickou stabilitu a jednat s pojišťovnami o narovnání standardů, které nemocnice versus pojišťovny mají nastavené, a narovnat je ve prospěch výkonů v nemocnicích.  Za vhodné považuji se soustředit na to, aby bylo v každé nemocnici soustředěno specializované pracoviště.
Ve školství by bylo správné najít systém, jak podpořit nedostatkové učební obory. Určitě bych nedával signál k rušení malých škol na vesnicích. Nechť si zastupitelé, starostové a starostky sami rozhodnou, kdy je ještě únosné financování školy nebo školky a kdy se radši pokusit o systém svážení dětí. Dobré by bylo podívat se na normativy ve školách, srovnat je na stejnou úroveň a maximum normativů, které na žáka jdou, dát příslušné škole.
Vstupoval jsem do politiky jako sportovec, proto se budu snažit ho podporovat. Rád bych ho dostal i do názvu odboru školství. Budu se snažit o zvýšení objemu financí pro kapitolu sport v rozpočtu kraje. Co se týká rozvoje cestovního ruchu, hodlám pokračovat v podpoře cyklostezek.
Nechci zapomínat na spokojenost lidí na vesnicích, zaslouží si naši pozornost. A na závěr říkám, že nechci a nebudu podporovat nepřizpůsobivé občany.
Máme pouze tři mandáty a z devadesáti devíti procent budeme v opozici, přesto chci z této pozice spolupracovat napříč a nehrát si na politikaření. Jsem připraven zastupovat zásady politiky od středu doprava."