Řešením by měla být úprava dotačního programu, který by měl motivovat dosud nezapojené školitele i absolventy. 

CHYBÍ DOKTOŘI PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
Cílem dotačního programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Pardubickém kraji a jeho venkovských částech. 

„Dotační program pro budoucí praktické doktory nevyhlašujeme poprvé. Letos jsme ho však upravili tak, aby byl atraktivní pro širší spektrum lékařů,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Oproti loňskému roku se projekt liší výší podpory. Školitelé získají na stáže absolventů 60 tisíc korun místo dosavadních 48 tisíc. „Díky vyšší částce dotace se také zvyšuje možnost uhradit kromě mzdy absolventa také jeho různá školení nebo stáže v nemocnicích,“ dodal Valtr.

PŮL MILIONU KORUN JEN PRO NOVÉ ŠKOLITELE
Celková částka, kterou Pardubický kraj na tento dotační program poskytne, je půl milionu korun. O dotaci z něj může však požádat pouze nový školitel, ve druhém a třetím roce školení již dotace poskytována nebude. 

Než absolvent získá způsobilost pro samostatný výkon práce praktického lékaře, musí projít vzdělávacím cyklem na některém z takzvaných rezidenčních míst, která vypisuje ministerstvo zdravotnictví. 

Během prvního roku a půl musí absolvovat stáže ve všech základních lékařských oborech a v další fázi v oborech specializovaných. 
Své žádosti mohou zájemci podávat od 1. srpna do posledního září letošního roku.