Jméno letohradského starosty však už voliči na kandidátních listinách nenajdou.  Proč, prozradil v našem „minirozhovoru".

Petr Fiala

Proč jste se rozhodl nepřijmout nabídky politických uskupení a už nekandidovat do krajského zastupitelstva?
Obdržel jsem jako nestraník řadu nabídek. Samozřejmě i od ČSSD, za kterou jsem byl uplynulé čtyři roky jako nestraník členem krajského zastupitelstva. Do popředí preferovali stranické kandidáty, což chápu, a proto jsem se nakonec rozhodl nabídku neakceptovat a od krajského zastupitelstva si minimálně čtyři roky odpočinout. Protože jsem se nechtěl stát „skokanem" a objevit se hned na jiné kandidátce, ač by má nestranickost toto třeba i umožňovala.

Odnášíte si ze svého působení v krajském zastupitelstvu i nějaký humorný zážitek?
Po pravdě, asi ani nic, co by stálo za prezentaci.   Nepočítám-li do toho, že jsem se i při jednání krajského zastupitelstva snažil udržet nadhled s úsměvem a mám pocit, že jsem neměl sebemenší lidský problém ani s jedním ze zbývajících čtyřiceti čtyř kolegů z jakékoli „partaje"…

Troufnete si odhadnout volební účast? Zvykli si už lidé na kraje?
Myslím si, že se bude pohybovat mezi 35 a 40 procenty. Věřím, že Letohrad bude nad krajským průměrem. Lidé o krajích vědí, ať chceme, či ne, „krajská" rozhodnutí ovlivňují život v místech, kde žijeme. Jen se obávám, že celospolečenská atmosféra a do značné míry rozmrzelost občanů z politiky bude mít dopad jak na volební účast, tak i na jejich rozhodování.