Ředitelství silnic a dálnic nedávno přišlo s projektem na zklidnění této komunikace. Projekt počítá například s úpravami křižovatky se Sečskou ulicí v blízkosti železničního přejezdu, ale také s delším chodníkem, silničními ostrůvky nebo s nově navrženými osvětlenými přechody pro chodce v trase hlavní silnice. Součástí uceleného dopravního řešení má být rovněž omezení maximální rychlosti vozidel v celém úseku na 70 kilometrů v hodině.

Potíž je ale v tom, že Ředitelství silnic a dálnic nebude při několikamilionové silnici jediným stavebníkem. Dalšími budou v rámci společného projektu také města Chrudim a Slatiňany. Vedení obou měst si ale stěžuje, že se k nim podrobnější informace dostávají příliš pozdě.

OPOŽDĚNÉ INFORMACE
„Nad projektem jsme se společně sešli minulý týden ve čtvrtek a teprve tehdy jsme se dozvěděli, jaké všechny majetkoprávní záležitosti budeme muset projednat s vlastníky okolních pozemků nebo i se Správou železniční dopravní cesty, abychom vůbec mohli stavět. Navrhované pozemkové převody, věcná břemena nebo finanční náhrady přitom budou muset být nejprve projednány v zastupitelstvu, což půjde reálně nejdříve v březnu,“ uvedl chrudimský starosta Petr Řezníček.

„Myslím, že projektant měl dodat takovou dokumentaci, která bude připravená k realizaci. A ne takovou, v níž bude řada věcí, jež bude muset stavebník teprve řešit,“ pokračuje starosta. Problematické je podle něj i to, že dosud není známo, kolika penězi se bude na úpravách podílet právě město. „Chodníky, lampy veřejného osvětlení, různé úpravy, věcná břemena, odkupy pozemků, to už se v součtu můžeme bavit až o milionech korun, přičemž letošní rozpočet s těmito výdaji nepočítá. Nehledě na to, že například nasvícení silničních ostrůvků a přechodů se promítne do režijních výdajů také ve všech následujících letech,“ dodal starosta.

Podobně se na věc dívají i v sousedních Slatiňanech. „Když to mám shrnout, tak myslím, že čtvrteční schůzka přinesla více otázek, než nám dala odpovědí,“ konstatoval tajemník tamějšího městského úřadu Josef Prokš.

UTRPÍ PLYNULOST?
Vraťme se ale do Chrudimě. Tam totiž nevládne jednota ani v názoru na podobu navržených opatření. „Rozbitím dopravy dalšími ostrůvky a přechody se silnice jen znepřehlední a provoz ztratí na plynulosti. Například místem za železničním přejezdem přechází Sečskou ulici v době od půl sedmé do devíti hodin v průměru osm chodců. Nemyslím, že tam musí být kvůli takto minimálnímu provozu osvětlený ostrůvek s přechodem,“ říká místostarosta Roman Málek.

„Nelíbí se mi ani zamýšlené omezení rychlosti na hlavní silnici na 70 km v hodině. Normální řidiče to bude zbytečně brzdit a na ty nezodpovědné to platit nebude,“ míní Roman Málek.

Místostarosta Jaroslav Trávníček je ale jiného názoru. „Myslím, že ta silnice si i v kombinaci s uvedenými technickými prvky sedmdesátku zaslouží,“ říká.