V první etapě do 30. června teď půjde o částečné omezení. „Rád bych požádal veřejnost, aby v tomto období vozila do sběrného dvora jen nejnutnější odpad z domácností, popřípadě aby občané odvoz nepotřebných věcí ve větším rozsahu realizovali až po znovuotevření rekonstruovaného sběrného dvora,“ přimlouvá se ředitel společnosti Zdeněk Kolář. „V červenci a srpnu bude dvůr uzavřen úplně a bude využito náhradní řešení, o kterém budeme s předstihem informovat. V současné době se řeší nájemní smlouva a povolení odboru životního prostředí Pardubického kraje,“ doplňuje ředitel.

Dnešní podoba areálu už kapacitně nestačí. V současných možnostech dvora je zpracovat 537,4 tun tzv. povinných složek odpadu (papír, sklo, plasty, kovy, nebezpečné odpady a biologicky rozložitelné odpady) za rok, po rekonstrukci by to mělo být dalších 750,6 tun povinných složek; dohromady 1 288 tun. Celková kapacita sběrného dvora spolu s dalšími složkami odpadu však bude až 2 000 tun za rok.

Plocha sběrného dvora po rekonstrukci bude mít díky rozšíření o dva sousedící pozemky rozlohu 2 591 m2. Projekt počítá s výstavbou nových objektů a ploch a dalšími stavebními úpravami stávajících objektů. V rámci stavby dojde k demolici garáží, plechové boudy a unimo-buněk a k rozšíření asfaltové plochy dál podél trati za patrové garáže. Rovněž přibude nová administrativní budova a přístřešek pro kontejnerová stání.

„Hlavní motivací je zlepšení služeb pro obyvatele města, zvýšení komfortu nakládání s odpady a omezení vzniku černých skládek,“ říká k rekonstrukci starosta Petr Řezníček. „V neposlední řadě ale také bereme v potaz Plán odpadového hospodářství České republiky, na který navazuje plán kraje i města. Vše má za cíl podstatně navýšit podíl znovuvyužitelného komunálního odpadu. Bez navýšení kapacity sběrného dvora by to nebylo možné,“ dodává.

V rámci projektu budou pořízeny i různé nádoby a zařízení na ukládání odpadů, válcový drtič objemného odpadu, vysokozdvižný vozík a záchytná vana na nebezpečný odpad. Nebezpečné složky budou ukládány do speciálních certifikovaných kontejnerů a nádob.

Celková cena rekonstrukce sběrného dvora včetně dodávek nádob a zařízení činí 11,5 milionů korun. Na akci se podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která je ve výši 5,2 milionu korun, zbývající část nákladů bude hrazena ze zdrojů Technických služeb. Stavbu provádět pardubická akciová společnost M-Silnice, válcový drtič odpadů dodá firma MOUDER z Kostelce nad Černými Lesy. (ap, man)