Prokop Diviš, vlastním jménem Václav Divíšek, se narodil v zemědělské usedlosti nedaleko Žamberka. Byl přijat na gymnázium do Znojma jako stipendista Louckého kláštera. Zde složil řeholní slib a přijal jméno Prokop. V rode 1726 se stal knězem a jen o tři roky později profesorem filosofie a teologie.

Více o životě Prokopa Diviše:

Prokop Diviš se kvůli svým vynálezům setkal s hněvem a pomluvami. V Příměticích má památník.
Diviš: kněz z Přímětic jako první zkrotil blesk

Zanedlouho začal experimentovat s elektřinou, vlastnoručně zhotovil stroj s názvem elektrum. V roce 1753 v Petrohradě zemřel při pokusech s bleskem profesor Georg Wilhelm Richmann. To byl pro Diviše jasný impulz k sepsání studie o svádění elektrických výbojů z mračen do země. Protože ale jeho pojednání začínalo citací Bible, nevěnovala Akademie věd Divišovým teoriím žádnou pozornost.

Svůj první bleskosvod vztyčil už v roce 1754.

Jeho narození připomíná stavení v Helvíkovicích. Domek Prokopa Diviše je od 60. let minulého století součástí Městského muzea v Žamberku.