„Rok 2017 je totiž rokem, kdy naše organizace slaví 25 let od svého vzniku. Proto jsme jako součást dnešního večera připravili kromě tradiční dražby také vyvrcholení putovní výstavy fotografií od Tomáše Kubelky, které zachycují dění v našich službách,“ uvedl ředitel SKP-Centra Jiří Pitaš.

Organizace shromáždila soubor děl od uznávaných umělců. Dražit se bude například socha madony od Františka Bálka, pastel Tomáše Čečetky, paličkovaný šperk Jiřiny Rejentové, grafika Blanky Bohdanové a další díla. Výtěžek z prodeje celkem sedmnácti uměleckých předmětů bude použit na financování úprav vnitrobloku v Městském azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích.