Pardubický kraj na tento projekt za 54 milionů využívá evropské fondy pro Hradecko-pardubickou aglomeraci. Stavbaři nyní vyměňují střešní krytinu budov.

„Všechny práce, které by mohlo ohrozit počasí, chceme mít do zimy hotové. Pokračují opravy střech, fasádních omítek, jsou vyrobena a připravena k osazení okna a venkovní dveře. Uvnitř budov probíhá montáž rozvodů kanalizace, vody a silnoproudu,“ uvedl Jiří Požár, který zde vykonává stavební dozor. Všechny práce sledují i památkáři.

„Vše, co jde, se snažíme zachovat a ošetřit, takže třeba více než 80 procent krovů je původních. Také některá okna, dveře a zárubně jsme repasovali, další jsou repliky,“ sdělil Jiří Požár. První hotová střecha na domě čp. 8 už svítí klasickými bobrovkami. Přes zimu se bude pracovat na interiérech. V několika místnostech se dochovaly i zbytky fresek, které si vyžádají zásah restaurátorů.