Tiskovka už ve středu

Dnes vstoupí dokonce na půdu Senátu, když ji na tiskové konferenci představí senátor Petr Šilar, který zároveň navrhne postupné kroky, které mají přinést zlepšení tristní situace. „Neexistence koncepce zemědělské politiky má za následek devastaci české krajiny. Nekonečné lány řepky a kukuřice jsou jen viditelnou špičkou ledovce," říká senátor. Iniciativu podporuje, protože ji považuje za vhodný způsob k vyprovokování diskuze a jednání o této problematice.

Problémy i u nás

Jak Petr Šilar pro Orlický deník uvedl, stav zemědělské krajiny v okrese Ústí nad Orlicí není alarmující, problémy přesto vidí: „Převládá tu tradiční způsob hospodaření a krajina není tak zprůmyslněná. Jsou tu ale například problémy s neobdělávanými pozemky nebo hospodařením v horských oblastech."
Stejného názoru je člen petičního výboru, ředitel Organizace mladých agrárníků České republiky, Petr Mareš z Červené Vody. „Orlickoústecko není typicky intenzivní zemědělský okres, velká část je zatravněna. Ale i s trávou bývají problémy. Aby zemědělci získali dotace na travní porosty, mají předepsané termíny sečení. Stává se, že plochy posečou v jednu chvíli a potom tu máme golfový trávník a ptáci se naráz nemají kde schovat. I hospodaření na travních porostech má své rezervy," říká mladý agrárník. K petici dodává, že by neměla vyznívat jako pouhá kritika českých zemědělců. „Známe i zemědělce, kteří se snaží o opak. Řekli jsme si, pojďme my, jako minorita, přesvědčit zbytek, že je potřeba hospodařit jinak, že je potřeba při hospodaření přemýšlet na padesát, sto let dopředu, a ne jen na dva roky," vysvětluje Petr Mareš.