„Už na začátku volebního období jsme deklarovali, že se chceme trochu více věnovat záležitostem v oblasti kultury a pokud bude ta možnost, přidat na místech, kde je to nejvíce potřeba. Velký deficit prostředků registrujeme zejména u obnovy památek, a proto jsme právě tam přesměrovali 5,4 milionu korun navíc," uvedl první náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu, majetek a investice Roman Línek.

Radní schválili dotace pro kulturní aktivity za 2,9 milionu korun a podporu preventivní péče muzeí a galerií, tedy vyjma krajských, za 1,2 milionu korun. Na stavební obnovu památek, ale i drobných objektů památkového charakteru je letos určeno 14,2 miliony korun.

Dotaci dostane 175 kulturních akcí

Více peněz se tak dostane na 175 regionálních kulturních akcí od těch nejmenších, které například pořádají hasiči nebo sdružení rodičů, až po větší akce obcí, měst a spolků, jako například různé festivaly, folklórní slavnosti nebo prázdninové aktivity.

Na preventivní péči muzeí a galerií získalo dotace 30 žadatelů, většinou měst, která tyto instituce provozují, ale také spolků nebo fyzických osob, které pomáhají oživovat historii. Peníze využijí na restaurování svých exponátů, na zabezpečení sbírek a další vybavení.

Díky památkovým dotacím budou například opraveny střechy řady kostelů, tím největším je kostel Nanebevzetí panny Marie v Chrudimi, dále třeba morový sloup v Poličce, městské opevnění ve Vysokém Mýtě, sousoší Kalvárie v Dolních Boříkovicích, fasáda domu Hybských v Pardubicích nebo historický motorový vlak v Rosicích a mnohé další. Celkem se jedná o 145 památek a objektů.

Některé z těchto dotací musí ještě projednat a potvrdit Zastupitelstvo Pardubického kraje.