Jednotlivé projekty nyní soupeří o finanční podporu veřejnosti. Musí vybrat celkem alespoň 5000 korun, a to minimálně od pěti různých dárců. Podle výše částky, kterou projekty takto získají, bude rozdělen i finanční příspěvek od Ery, a to podle pravidla: Čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte.
Projekt, který veřejnost podpoří nejvíce, získá od Ery 50 tisíc korun, druhý v pořadí 40 tisíc korun, třetí 35 tisíc korun a čtvrtý projekt si odnese 25 tisíc korun. Výběr peněz od veřejnosti začal 13. října 
a skončí 6. ledna 2016.

Domov pod hradem Žampach

V Domově pod hradem Žampach, pobytovém zařízení sociálních služeb pro děti a dospělé osoby se zdravotním (rozumovým) postižením, mají sen – chovat domácí zvířata. V domově uprostřed přírody mají zvířata své přirozené místo. Radost, starost, péči i přátelství přinášejí klientům koně, oslík nebo psi. Nyní touží po ovcích kamerunských, proto usilují o podporu projektu Přístřeší – chlívek s výběhem pro chov domácích zvířat. „Chov domácích zvířat je významným zdrojem pro pracovní začlenění a zooterapii uživatelů služeb a současně zajišťuje integraci areálu Domova pod hradem do okolního společenského prostředí," vysvětluje přínos projektu ředitel domova Luděk Grätz.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Charitní ošetřovatelská služba a domácí hospicová péče je nejrozsáhlejší z desítky služeb, které Oblastní charita Ústí nad Orlicí v regionu provozuje. „Stále větší zájem o služby domácí péče klade velké nároky nejen na lidské zdroje, ale i na dopravní prostředky," říká Iva Marková. Proto Charita usiluje o podporu projektu Sestra v akci v autě, jehož cílem je pořídit nové auto. Čtyři desítky sester totiž denně vyjíždějí do domácností svých pacientů v pěti městech okresu a jejich okolí. Jedna sestra ošetří denně kolem 15 pacientů a její auto ujede až 70 km. Ročně vykonají zdravotní sestry 82 tisíc návštěv u 1600 pacientů a 120 hospicových pacientů doprovodí ke konci života.

Středisko rané péče v Pardubicích

Předmětem projektu Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. je obstarání stimulačních a didaktických hraček a pomůcek na podporu vývoje dětí se závažným zdravotním postižením.
Tyto hračky a pomůcky budou zapůjčovány rodinám s dětmi s postižením z Pardubického kraje, které jsou klienty Střediska rané péče. Poradci rané péče v rámci konzultací přímo v rodinách budou hračky a pomůcky nejen zapůjčovat, ale ukazovat možnosti využití při podpoře vývoje dětí s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra i s kombinovaným postižením.

Hra, zejména v raném věku, působí jako účinný terapeutický nástroj, kterým se efektivně rozvíjí možnosti dítěte a minimalizují důsledky zdravotního postižení. A pomůcky pro rozvoj hendikepovaných dětí nejsou levná záležitost, není nic neobvyklého, když se cena „hračky" pohybuje okolo tří tisíc korun. Běžná rodina s dítětem s postižením, velice často žijící jen z platu otce, si nemůže nákup takových pomůcek dovolit.

Středisko rané péče v Pardubicích ročně pomůže více než 120 rodinám s dětmi se zdravotním postižením. „Nejčastěji to jsou děti předčasně narozené a děti s dětskou mozkovou obrnou," uvedla ředitelka střediska Blanka Brandová.

Zájem rodin o pomoc stále stoupá, v říjnu tohoto roku středisko navýšilo svou kapacitu. V péči může mít nyní najednou až 110 rodin. „Neznamená to, že dětí s postižením se rodí více, ale diagnóza bývá stanovena dříve a rodiče mohou začít s naší pomocí již v raném věku cíleně podporovat jejich složitý vývoj," dodala ředitelka Blanka Brandová.

Základní škola Na rovině

Do hlavní části programu Era pomáhá regionům se dostal také projekt Základní školy Na rovině v Třebosicích. „Rádi bychom za peníze z programu vybavili učebnu pro žáky druhého stupně," vysvětlila ředitelka školy Pavlína Václavíková.

Základní škola Na rovině vede děti k samostatnému a aktivnímu zájmu o dění, integruje žáky s poruchami učení a dává šanci i těm, kteří tempu výuky v běžné základní škole nestačí. Škola pracuje na principech pedagogiky Montessori, přičemž kombinuje různé inovativní způsoby výuky. „Podporujeme jedinečnost dítěte tím, že respektujeme jeho možnosti. Například děti v určitých oblastech postupují podle individuálně sestavených plánů učiva, nebo si vybírají z nabídky to, co je aktuálně v jejich možnostech, nebo v oblasti jejich zájmu," dodala ředitelka Pavlína Václavíková.

Stavebnice, které by škola díky programu Era pomáhá regionům ráda nakoupila, pomohou v rozvoji technického a přírodovědného bádání. Děti budou moci samostatně zkoumat a hlouběji pochopit přírodní zákony.

S jednotlivými projekty se díky videomedailonkům mohou zájemci blíže seznámit na www.erapomaharegionum.cz. Zde můžete favorizované programy rovnou také podpořit.