Trasy všech výprav byly „vlastnoručně" projety na tandemu. Výpravy lze absolvovat s naprosto běžným kolem i s „prckem" vzadu na sedačce, účast dětí na vlastním stroji na jednotlivých výpravách je potřeba individuelně zvážit s ohledem na jejich a vaše možnosti. Vzhledem k dynamickému „vývoji" v naší zemi nelze vyloučit, že některé z objektů, popisovaných v textu, tam v době vašeho příjezdu již nebudou.
Přejeme vám mnoho cyklooptimismu, dostatek lehkých převodů na jiné myšlenky a ať vás sedla tam vzadu dole příliš netlačí.

PEKLO – ZDOBNICE a zpět    (50 km)

Mapa.

Dnešní výprava nás zavede do zvlněných středních partií Orlických hor. Jako počáteční bod zvolíme okolí roubeného dřevěného zakrytého mostu z roku 1840 v Pekle u Vamberka, odkud po modré tůristické vyrazíme směrem na východ až k cedulníku Libštejn.
Podél řeky Zdobnice pojedeme stále po modré k dalšímu cedulníku Pekelec v Rybné nad Zdobnicí, odkud se stále po modré romantickým údolím Zdobnice s železniční tratí budeme ubírat až do Slatiny nad Zdobnicí. Stále po modré opět krásnou krajinou budeme poklidně ujíždět k Serbouskovu mlýnu na okraji Pěčína, kde se napojíme na asfaltovou silnici, po které odbočíme doleva, sjedeme ke kamennému mostu a následně vystoupáme k úhelnému rozcestí na okraji Přimu. Po červené tůristické odbočíme doprava a po starší asfaltce dojedeme do samoty Přim, na jejímž konci opět po asfaltce odbočíme doprava do lesa a stále za nosem, brzy již opět po červené, pojedeme až k rozcestí s božími muky. Zde odbočíme doprava a po silnicích poputujeme na horní konec Nebeské Rybné, kde odbočíme doleva a po značně zbědované silničce počneme stoupat vzhůru, hned v první fázi míjejíce chalupu  U Kaštanu.
Postoupáme až k silnici resp. místu Pustiny, kde po typické orlickohorské úzké asfaltce, lemované starobylými stromy, odbočíme po CT 4070 doleva a krásnou krajinou se budeme ubírati do Zdobnice s barokním kostelem Dobrého Pastýře z roku 1788. Na hlavní křižovatce s cedulníkem Zdobnice pojedeme rovně a po modré tůristické vyšplháme k cedulníku Nad Zdobnicí. Ani zde neopustíme věrnou modrou, která nás dovede k další úhelné křižovatce s cedulníkem Nad Kačerovem, kde odbočíme doleva a příjemně sjedeme do malebného Kačerova, obcí s nejlépe dochovanou roubenou architekturou v Orlických horách, s kapličkou Panny Marie z roku 1858 a též pozdně barokním kostelem sv. Kateřiny z let 1796 až 1798. V Kačerově bývá o víkendech za příznivých okolností v provozu malá rozverná hospůdenka v domečku napravo u silnice, kterou nenavštívit by bylo neodpustitelným hříchem.
Z Kačerova popojedeme do Kunčiny Vsi se zdaleka viditelnou kapličkou a po žluté tůristické odbočíme doprava, abychom záhy dospěli k cedulníku Nad Kovárnou. Zde po červené tůristické odbočíme doprava a zanedlouho dospějeme do Rampuše, rodné to vísky známé Rampepurdy z Poláčkovy knihy „Bylo nás pět". Po červené tůristické budeme pokračovat do Liberka s pamětihodným dřevěným kostelem na starobylé návsi. Stále po červené tůristické serpentinovitě vystoupáme nad obec, kde odbočíme doleva a téměř po vrstevnici posvištíme do Bělé, kde se napojíme na CT 4330, která nás dovede do Javornice. Zde odbočíme doleva a celou obcí projedeme k hlavní rozsáhlé křižovatce s chvalně známou hospůdkou „Sokolovna", naprotiv které nalezneme červenou tůristickou, kteroužto se necháme vést k cedulníku Pod Jahodovou horou, odkud se nám otevřou krásné výhledy na Orlické hory.
Nu a červené tůristické už se nepustíme a ona nás za to přes cedulníky Pod Hradiskem a Zakopanka dovede opět k pekelskému dřevěnému mostu. Na digitálním cyklocomputeru bychom v tu chvíli měli mít přibližně 50 ujetých kilometrů a ne méně než přibližně 1076 nastoupaných výškových metrů.

Dřevěný most Peklo.

Dřevěný most Peklo.

Pěčín - chalupa U kaštanu.

Pěčín - chalupa U kaštanu.