Trasy všech výprav byly „vlastnoručně" projety na tandemu. Výpravy lze absolvovat s naprosto běžným kolem i s „prckem" vzadu na sedačce, účast dětí na vlastním stroji na jednotlivých výpravách je potřeba individuelně zvážit s ohledem na jejich a vaše možnosti. Vzhledem k dynamickému „vývoji" v naší zemi nelze vyloučit, že některé z objektů, popisovaných v textu, tam v době vašeho příjezdu již nebudou.
Přejeme vám mnoho cyklooptimismu, dostatek lehkých převodů na jiné myšlenky a ať vás sedla tam vzadu dole příliš netlačí.
 PETR KULDA, DANA STRÁNSKÁ A DAVID KULDA, tandemisté z Ústí nad Orlicí, 2012

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – JEVÍČKO a zpět  (50 km)

Mapa.Dnešní výprava nás opět zavede na Moravskotřebovsko, avšak v poněkud jiných cyklotůristických souvislostech. Přemístíme se tedy do Moravské Třebové, kde zaparkujeme na náměstí a po obligátní kontrole, co všechno jsme zapomněli vzít s sebou, nasedneme na stroje a po CT 506 vyrazíme na východ široce otevřeným údolím řeky Třebůvky směrem na Linhartice a dále na Radkov, přičemž v jedné ze zatáček je možné podle šipky odbočit ke skrovným pozůstatkům Radkovského hradiska, nacházejícím se na ostrožní náhorní plošince se zajímavými výhledy. Vrátíme se zpět na asfalt a v další zatáčce můžeme prozkoumat rozvaliny bývalého mohutného mlýna na pravoboku.
Zřícenina hradu Cimburk.Opět se vrátíme na asfalt a pojedeme až do Radkova, na jehož konci u cedulníku Rozstání, železniční stanice najedeme na žlutou tůristickou, takto pěknou lesní cestu podél řeky Třebůvky, která nás dovede do Městečka Trnávka. Zde můžeme provést drobné občerstvení v hospůdce na návsi a v dobrém rozmaru pak po žluté tůristické vystoupat vzhůru k obhlídce zříceniny hradu Cimburk, rozkládající se na vrcholku nad obcí. Sjedeme zpátky na hlavní, kde odbočíme doleva a pokračujeme přes Lazy a Chornice až do Jevíčka. Zde můžeme prozkoumat rozložitý kostel Panny Marie, součást bývalého klášterního konventu, a též sousední věž, kam lze vstoupit špehýrkou na levoboku a dále pak pokračovat vzhůru po srázných dřevěných žebříkoschodištích až k soustavě čtyřech zvonů ve dvou úrovních nad sebou, přičemž  největší z nich, vážící 1680 kg, jest třetím největším zvonem v Čechách. Ještě o patro výše se pak nachází ochoz, procházející zcela nevšedním způsobem za hodinami se skleněnými veleciferníky. Sejdeme dolů a po CT 4065 se vydáme na západ směrem na Zadní Arnoštov, abychom kousek za ním u rozcestí Mařín, bus odbočili doprava a po žluté tůristické vystoupali do obce Mařín ke zbytkům valů Křenovského hradiska.
Opět po žluté tůristické sjedeme lesem do Křenova, kde se nachází pozoruhodný kostel Sv. Jana Křtitele. Podle legendy byl projekt na tento kostel zadán fenomenálnímu baroknímu architektu Santinimu v době, kdy zpracovával projekt kostela pro Salzburk a díky záměně plánů byl kostel určený pro Salzburk vybudován právě v Křenově.
Z Křenova se po silnici II/378 resp. CT 4030 vydáme na sever, přičemž na první křižovatce odbočíme doprava a po CT 104 pojedeme až k rozcestí Pod Arnoštovským vrchem. Tam po červené tůristické resp. CT 4147 odbočíme doleva a skrzeva hluboké lesy pojedeme a pojedeme přes Kamenný vrch a památník letců k cedulníku Nad Útěchovem, za kterým začneme dávat pozor, abychom posléze správně odbočili pomocí CT 4147 doprava a záhy se napojili na zelenou tůristickou. Ta nás povede Čertovou roklí až k rozcestí Peklo – studánka, odkud již krásnou upravenou lesní cestou stále po zelené sjedeme až do Moravské Třebové. Tam můžeme například v zámecké vinárně na zámeckém nádvoří provést vyhodnocení celé akce, obnášející přibližně 50 ujetých cyklokilometrů a 817 nastoupaných výškometrů.

Jevíčko - pohled z věže.