Trasy všech výprav byly „vlastnoručně" projety na tandemu. Výpravy lze absolvovat s naprosto běžným kolem i s „prckem" vzadu na sedačce, účast dětí na vlastním stroji na jednotlivých výpravách je potřeba individuelně zvážit s ohledem na jejich a vaše možnosti. Vzhledem k dynamickému „vývoji" v naší zemi nelze vyloučit, že některé z objektů, popisovaných v textu, tam v době vašeho příjezdu již nebudou.
Přejeme vám mnoho cyklooptimismu, dostatek lehkých převodů na jiné myšlenky a ať vás sedla tam vzadu dole příliš netlačí.

close Mapa 20. zoom_in

PARDUBICE – SOPŘEČSKÝ RYBNÍK a zpět  (56 km)
Dnešní výprava je ryze rovinná, odehrává se v nikoliv nezajímavé krajině mezi Pardubicemi a Bohdančí a její začátek může být v Pardubicích, kde zaparkujeme nejlépe na parkovišti před obchodním střediskem „Kréta" na sídlišti „Polabiny".
Odtud se po cyklostezce CT 4193 vydáme směrem na sever, kdy po chvíli najedeme na ulici Jiřího Potůčka, po níž pojedeme stále vpřed, až se napojíme na ulici Bohdanečskou, po které dojedeme k velké křižovatce. Těsně před ní odbočíme doleva a opět po cyklostezce CT 4193, vedoucí podél hlavní silnice, dojedeme skrzeva semtínskou továrnu na výbušniny až do lázeňského městečka  Bohdaneč. Obkroužíme hlavní kruhový objezd s fontánou, kde odbočíme směrem k lázeňskému domu, podél něhož vstoupíme do lázeňského parku. Zde vyhledáme modrou tůristickou značku, po níž se poklidně a pěšmo budeme ubírati až k rozcestí s CT 4039, po níž odbočíme doleva a již opět v sedlech posvištíme přes cedulník V Rozkoši okolo dalšího průmyslového lesního areálu k hájovně Boudy.
Zde ostře odbočíme doleva a po CT 4200 pojedeme podél lesa k písáku Oplatil a kolem další hájovny dojedeme do Dolan. Zde odbočíme doleva a po CT 4040 resp. části zeleného naučného okruhu „Bohdanečský rybník" propátráme oblast Bohdanečského rybníku. Opatrně přejedeme hlavní silnici a již staneme u rybníku Nadýmáček resp. u bohdanečského koupaliště. Naše další pouť povede po CT 4039 do Neratova a Přelovic, kde u cedulníku Přelovice odbočíme po zelené tůristické doleva a skrzeva hluboké borové lesy se jí necháme vést až k rozcestí U Sopřečského kanálu. Zde po žluté tůristické odbočíme doprava a podél Sopřečského kanálu budeme putovat k cedulníku Rybník Nadýmač, stojícímu na břehu rybníku Černý Nadýmač.
Stále po žluté tůristické resp. CT 4273 dojdeme k cedulníku Rybník Nadýmač – rozcestí, kde odbočíme doprava a po CT 4272 popojedeme k dalšímu a sice Sopřečskému rybníku. Kousek za ním se napojíme na asfalt, po kterém odbočíme doleva a stále skrzeva hluboké lesy dojedeme do obce Břehy, na jejímž samém okraji odbočíme doleva a dojedeme až ke známému rybníku Buňkov resp. k neméně známé hospůdce „Cikánka".
Po zelené tůristické pojedeme po břehu rybníka resp. kolem autokempu dál a dál a než se nadějeme, ocitneme se na rozcestí nedaleko Lohenic. Zde se dáme rovně resp. souběžně s vedením vysokého napětí a záhy staneme u další zdejší významné vodní rekreační plochy a sice u Měličského písáku. Silně písčitou cestou pojedeme pod vysokým napětím až k asfaltce, kde odbočíme doprava a po CT 4041 dojedeme do Mělic. Přejedeme most přes Labe, podjedeme koleje a narazíme na frekventovanou silnici I/2, po které velmi opatrně odbočíme doleva, abychom jí záhy s úlevou opustili odbočením doleva po CT 4041. Drobným lesem brzy dojedeme k rozvodně Opočínek, kde odbočíme doleva a po CT 24 projedeme zadem přes Opočínek, Lány na Důlku, Krchleby a Srnojedy na okraj Svítkova.
Zde před kolejemi odbočíme doleva, po chvíli opět doleva, po mostu přejedeme Labe a podél této řeky stále po CT 24 pošlapeme až do Polabin k mostu kapitána Bartoše resp. ulici kapitána Bartoše, po níž odbočíme doleva, abychom po CT 4193 dojeli až k našemu parkovišti, zaznamenavše přibližně 56 ujetých kilometrů a zcela úsměvných 89 výškových metřinínků.

close Rybník Nadýmač. zoom_in

Rybník Nadýmač.

close Měličský písák. zoom_in

Měličský písák.