Trasy všech výprav byly „vlastnoručně" projety na tandemu. Výpravy lze absolvovat s naprosto běžným kolem i s „prckem" vzadu na sedačce, účast dětí na vlastním stroji na jednotlivých výpravách je potřeba individuelně zvážit s ohledem na jejich a vaše možnosti. Vzhledem k dynamickému „vývoji" v naší zemi nelze vyloučit, že některé z objektů, popisovaných v textu, tam v době vašeho příjezdu již nebudou.
Přejeme vám mnoho cyklooptimismu, dostatek lehkých převodů na jiné myšlenky a ať vás sedla tam vzadu dole příliš netlačí.

close Mapa. zoom_in

JIMRAMOV – TŘI STUDNĚ a zpět (47 km)
Výchozím bodem dnešní výpravy bude městečko Jimramov, ležící na soutoku Svratky s Fryšávkou. Zaparkujeme nejlépe poblíž Karafiátova náměstí a po CT 104 vyjedeme kolem fotbalového hřiště a benzínové pumpy údolím proti proudu řeky Fryšávky směrem na západ, abychom projeli Novým Jimramovem až k rozcestí pod zříceninou skalního hradu Štarkov, přístupnou však v koncové části pouze pěšmo. Vrátíme se zpět na zmíněné rozcestí, kde odbočíme doleva a po neznačené silničce z kopce do kopce přibydeme do upravené vísky Javorek, kterou projedeme a záhy dospějeme k rozcestí s hlavní silnicí, kde odbočíme doleva, abychom mírným kopcem došlapali do Daňkovic s penzionem a hospůdkou „Selský dvůr".
Opět po hlavní silnici budeme pokračovat do Sněžného s pěkně opraveným protestantským kostelem sv. Kříže. Po červené tůristické záhumenní pěšinkou nejdříve kolem barokního velkostatku a dále loukami s krásnými výhledy do šíré krajiny vystoupáme do osady Blatiny, kde odbočíme doleva a po červené tůristické dospějeme až k samému vrcholku. Zde po silně kamenité pěšince vejdeme do lesa a prozkoumáme Dráteničky, takto zajímavý vrcholový rulový skalní útvar v nadmořské výšce 775 m.n.m.
Popojedeme ještě kousek po červené, na rozcestí Dráteničky odbočíme po zelené doleva a zanedlouho se napojíme na CT 4340, po které přes Samotín dojedeme do obce Krátká. Tam odbočíme doprava a po silnici II/353 resp. CT 104 přijedeme do Kadova s hospůdkou „U Nováků" a místní specialitou „Kadovánkem" čiliže bylinným likérem s domácí recepturou a výbornou chutí. Stále po silnici II/353 pojedeme dále do Fryšavy, nejstudenějšího místa celé Českomoravské vysočiny, s hospůdkami „Fryšava" a „Ve Fryšavě" a ještě dále pak do Tří Studní, rovněž významného centra vysočinského rekreačního ruchu.
Po hrázi rybníku Sykovec popojedeme tam a zase zpátky, abychom na rozcestí se zelenou tůristickou odbočili po této doprava a hlubokým lesem dorazili k cedulníku Medlovský rybník, hospůdce „Medlov" a též Medlovskému rybníku jako takovému. Odbočíme doprava, po hrázi přejedeme k mohutnému hotelu krymskovo tipa „Medlov" a stále rovně lesem pojedeme až k rozcestí s penzionem „U Martina". Tam odbočíme doleva, na dalším rozcestí zase doprava a brzy přibydeme do Studnice, kde po zelené a žluté odbočíme doleva a lesní cestou dospějeme na rozcestí Pod Studnicí. Tam odbočíme doprava a po CT 1 pošlapeme lesy a stále jenom lesy k rozcestí Pod Pohledeckou skálou. Tam odbočíme doleva, projedeme Koníkovem a pořád rovně a pořád lesy a lesy dojedeme k rozcestí nedaleko Kolonie Marie, kde se dáme doleva a po chvíli již budeme v Míchově a poté v Jimramovských Pavlovicích. Kousek za nimi odbočíme po CT 4344 doprava a údolím Věcovského potoka dorazíme do Jimramova. Zde hned na kraji odbočíme doleva a ulicemi „U kaple", „Hliník" a „Panská" projedeme Jimramovem zadem kolem hřbitova a kostela, až přijedeme k účelově využitému zámku,  který objedeme zprava a vzápětí staneme opět na Karafiátově náměstí. Budeme-li mít čas a náladu, můžeme provést závěrečné vyhodnocení v některém z místních podničků, majíce za sebou přibližně 47 vysočinských kilometrů a 911 nastoupaných výškových metrů.

close Kostel ve Sněžném. zoom_in

Kostel ve Sněžném.