Trasy všech výprav byly „vlastnoručně" projety na tandemu. Výpravy lze absolvovat s naprosto běžným kolem i s „prckem" vzadu na sedačce, účast dětí na vlastním stroji na jednotlivých výpravách je potřeba individuelně zvážit s ohledem na jejich a vaše možnosti. Vzhledem k dynamickému „vývoji" v naší zemi nelze vyloučit, že některé z objektů, popisovaných v textu, tam v době vašeho příjezdu již nebudou.
Přejeme vám mnoho cyklooptimismu, dostatek lehkých převodů na jiné myšlenky a ať vás sedla tam vzadu dole příliš netlačí.
PETR KULDA, DANA STRÁNSKÁ A DAVID KULDA, tandemisté z Ústí nad Orlicí, 2012
Cyklovýlet Dalečín - Vír a zpět.

DALEČÍN – VÍR A ZPĚT (41 km)
Východiskem dnešní rozhodně ne příliš jednoduché výpravy nám bude malebná obec Dalečín na „Vysočině" s pěkně upraveným obecním úřadem ve stylu švýcarských hotelů, u kterého můžeme zaparkovat, provést občerstvení v hospůdce „Koh-i-noor" a poté prozkoumat zříceninu gotického hradu, v jejímž sousedství stojí nevelký zámek.
Vlastní výpravu pak zahájíme po zelené naučné stezce Svratecká vodohospodářská resp. CT 4025, po níž se vydáme na jih ve směru toku řeky Svratky, kde kvete rozrazil, po rozverné pravobřežní cestě směrem ku hrázi Vírské přehrady, přičemž cesta tato jest poměrně klikatá, opatřená kamennými vyhlídkovými stanovišti a odpočívadly s dřevěnými pohotovostními budkami s různými názvy (U sokolské chaty, Jelení atp.) a věru je se na co dívat, neboť příroda zde hýří mnoha působivými scenériemi.
Vírská přehrada.
Závěr této cesty jest pak tvořen samotnou impozantní přehradní hrází o výšce 72 metrů, zhotovenou z železobetonu, a vzhledem k tomu, že přehrada byla uvedena v činnost v roce 1957 (to jsem se zrovna narodil), již pěkně „opatinovanou", pročež dobře zapadá do okolní poměrně dramatické krajiny. Po serpentinách  sjedeme do obce Vír, kde můžeme navštívit jedinečnou hospůdku „Veselý statek" a též moderně pojatou kapličku se zvonečkem u řeky stojící.
Přes most přes řeku pokračujeme dále v zásadě mírně do kopce, až přibydeme na lesní planinu s mohutnými buky, odkud již není daleko ku zřícenině hradu Pyšolec, tyčící se na ostrohu nad údolím Svratky a ukryté v hlubokém lese v mocných stromů zástupech.
Zřícenina hradu Zubštějn.Zřícenina hradu Pyšolec.
Vrátíme se zpět na lesní planinku, odkud stále po červené vystoupáme k dalšímu blízkému bývalému hradu Zubštejn. Po žluté, modré a červené tůristické sjedeme kousek lesem do Pivonic, odkud dále pokračujeme doprava po žluté a modré resp. pouze po žluté až k cedulníku Hrdá Ves, kde odbočíme doleva a po asfaltu vystoupáme vzhůru podél bývalého dětského gigatábora „Jitřenka", dnes holandskému autocampu „Na kopci".
Ještě chvíli budeme stoupat až ke křižovatce nad Dvořištěm, kde odbočíme doprava a pocestujeme do Ždánice, kde se napojíme na CT 5180, která nás s Karasínskou rozhlednou po pravoboku (ku které si případně můžeme odbočit a vrátit se zpět) dovede do Písečné. Ani zde neopustíme naši oblíbenou CT 5180 a míjejíce známý motokrossový areál obezřetně sjedeme mnoha serpentinami do Dalečína. Tam se budeme držet hlavní silnice, avšak těsně před koncem obce odbočíme doleva ke hřbitovu a po pěkně upravené polní cestě přes kopec Na vrškách poputujeme do Strachujova. Zde se napojíme na hlavní, po které odbočíme doprava a přes Unčín zanedlouho dorazíme opět do Dalečína, kde můžeme provést zodpovědné vyhodnocení všech kladných i záporných stránek dnešní dozajista přínosné výpravy, obnášející přibližně 41 vírských kilometrů a 1134 plnotučných pyšoleckých nastoupaných výškových metrů.