Trasy všech výprav byly „vlastnoručně" projety na tandemu a jsou tedy podloženy osobními zkušenostmi. Výpravy lze absolvovat s naprosto běžným kolem, není třeba mít horský speciál za mnoho desítek tisíc korun, superdress s lycrou, kevralovou přilbici či antivibrační uhlíkové rukavice se solárním vyhříváním. Výpravy vedou různými cestami od asfaltových silnic I. – III. třídy, přes cyklostezky až po lesní cesty nebo turistické či cykloturistické značené trasy (občas se jede, občas se i kolo vede či tlačí). Jsou vhodné i pro děti na vlastním stroji, v nejhorším případě vypomůže tatínek nebo maminka. Přejeme vám příjemné cyklistické zážitky, mnoho dobrých převodů na jiné myšlenky a ať vás sedla tam vzadu dole příliš netlačí.  PETR KULDA, DANA STRÁNSKÁ A DAVID KULDA, tandemisté z Ústí nad Orlicí, 2012

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ – JAROMĚŘ a zpět

Letošní cyklosezónu zahájíme v malebném toť kraji mezi Opočnem a Hradcem Králové, přičemž výchozím bodem bude České Meziříčí, kde zaparkujeme kupříkladu poblíž hostince „Na staré“. Po oprášení a kontrole všeho potřebného se vydáme po asfaltu na severozápad přes obec Rohenice, ve které se nachází dřevěná zvonice, do Slavětína nad Metují, kde narazíme na CT 4034. Ta nás povede směrem doleva až k odbočce doleva na Roztoky. Údolím Metuje s Šestajovickou strání po levoboku se budeme ubírati vpřed do Šestajovic, kde, budeme-li chtít, můžeme navštívit Motogalerii v Koutě čiliže soukromé muzeum českých motocyklů, nabízející ku zhlédnutí více jak 50 exponátů. Stále po CT 4034 pojedeme dále až do obce Starý Ples, odkud je to již jen kousek do bývalé vojenské pevnosti Josefov, do které vjedeme Novoměstskou bránou.
MapaV Josefově můžeme strávit příjemné chvíle kupříkladu návštěvou Prvního vojensko –  historického muzea Miroslava Frosta, tedy právě toho Miroslava Frosta, který chtěl vojenské muzeum vybudovat v Ústí nad Orlicí, ale nějak to bohužel nevyšlo, a též nostalgicky podumat nad přínosem vševojskového snažení na obecné světlé zítřky. Rovněž můžeme v Josefově provést vhodné občerstvení, neb naše výprava jest ještě mladá a cíl v nedohlednu. Hradeckou branou se posléze vydáme dále a jakmile narazíme na CT 4266, bystře po ní odbočíme doleva a pěkně zadem pojedeme do Rasošky a předem zase do Vlkova. Zde na hlavní křižovatce odbočíme doleva a jedouce stále za nosem brzy opět narazíme na CT 4266. Po ní se vydáme doprava směrem na Smržov, do kterého přibydeme jak jinak než od lesa, který budeme mít po levoboku.
Kolem koupaliště a obecního úřadu projedeme přes celou obec a též kolem hospůdky „U Semeráků“ a stále po CT 4266, vedoucí mezi rozlehlými druhdy družstevními lány, budeme směřovat do Černilova. Tam na hlavní odbočíme doprava, projedeme obcí a na křižovatce poblíž hospůdky „Pod borovicí“ odbočíme doleva, abychom dorazili k silnici II/308. Tu přejedeme a budeme pokračovat stále rovně do obce Divec, na jejímž konci shledáme CT 4257, po níž se vydáme doleva, abychom dojeli do Librantic. Mineme hospůdku „U mlýna“, obecní úřad a též zemědělský areál, abychom na konci obce odbočili doleva a s rybníkem po pravoboku stále po CT 4257 úspěšně pokračovali do Libníkovic. Zde můžeme vystoupat na místní železnou rozhlednu z roku 1930, opravenou v roce 1992, nacházející se na vyvýšenině severně od obce a nabízející výhledy na Podkrkonoší a Krkonoše. Vrátíme se kousek zpět a opět po CT 4257 postoupíme do nedalekých Jílovic, kde na rozcestí s CT 4165 odbočíme doprava a stále po této CT 4165 pojedeme k cedulníku Pod Vysokým Újezdem, kde odbočíme doleva a necháme se vést do Vysokého Újezdu.
Zde určitě zajedeme do středu románské urbanistické dispozice s rovněž románským kostelem sv. Jakuba Většího v dominantní poloze na kótě 318 m.n.m. a též hospůdkou „Na kopečku“. Vrátíme se kousek zpět, sjedeme pod kopec, kde se napojíme na červenou tůristickou, resp. CT 4167, avšak záhy po červené odbočíme doleva, abychom mohli dospět do Vranova. Zde odbočíme doleva, na další křižovatce pak doprava a již vjíždíme do Českého Meziříčí. V tu chvíli bychom měli mít našlapáno přibližně 50 převážně rekreačních kilometrů a 263 výškových metrů.

Pevnost Josefov.