Už třetí týden se obyvatelé malohanácké metropole mohou v ulicích nově potkat s městskými strážníky. Jevíčko od začátku července zřídilo městskou policii. Obecně závaznou vyhlášku schválili zastupitelé už v listopadu loňského roku. Výběrové řízení na strážníky proběhlo v únoru.

„Přihlásilo se osm uchazečů a z toho pět bylo pozváno k ústnímu pohovoru. Hodnotící komise vybrala dva uchazeče, kteří shodou okolností byli strážníky v jiných obcích. Z tohoto důvodu město nemuselo vynakládat žádné finanční prostředky na proškolení přijatých strážníků v rekvalifikačním kurzu,“ přiblížil výběr strážníků tajemník městského úřadu Pavel Sedlák. Oba vybraní strážníci mají dlouholeté zkušenosti s prací u Policie ČR i městské policie, které mají být podle tajemníka úřadu zárukou profesionality.

Město tím ušetřilo nej-méně 30 tisíc z rozpočtu. Proškolení strážníků v tříměsíčním kurzu, který zahrnuje výuku právních norem, tělesnou a služební přípravu, střelbu a bezpečné manipulace se zbraní, vyjde na 14 tisíc. „K tomu je potřeba přičíst finanční prostředky spojené s cestovními náhradami a ubytováním,“ upřesnil Pavel Sedlák.

Preventivní činnost

Strážníci se od prvních dnů ostrého provozu městské policie začali věnovat preventivní činnosti, která spočívala v návštěvě mateřské školy, ale také aktivní kontrolní činností v oblasti ochrany veřejného pořádku a dopravně bezpečnostní problematiky.

Za poměrně krátkou dobu působení mají strážníci za sebou odborně zvládnutý odchyt rovnou dvou zatoulaných psů a jejich umístění v městském kotci.

„Na kontě mají rovněž dva úspěšně vyřešené případy krádeže. V prvním případě se jednalo o krádež řezačky na dlažbu, v druhém krádež jízdního kola. S pomoci veřejnosti se strážníkům podařilo odhalit pachatele obou skutků. Odcizené věci byly vráceny původním majitelům,“ upřesnil Pavel Sedlák.

Strážníci slouží sedm dní v týdnu, ne však celých čtyřiadvacet hodin denně. „Aby strážníci vykryli co největší časový prostor, jsou posíleni o jednoho pracovníka bezpečnostní agentury a jednoho asistenta prevence kriminality,“ vysvětlil Pavel Sedlák.

Vyšší rozpočet

Zřízení městské policie se neobešlo bez zvýšených nákladů v rozpočtu. Bylo nutné pořídit veškeré vybavení včetně služebního vozidla, výzbroje, výstroje a zařízení služebny.

„V rozpočtu byly vyčleněny prostředky ve výši 1,6 milionu korun na oblast bezpečnosti a veřejného pořádku. Rozpočtová kapitola však obsahuje i náklady spojené s agendou přestupkové komise, která je rovněž městem zřízena a provozována,“ řekl tajemník.

Vedení města předpokládá, že v příštích letech by měly být výdaje podstatně nižší. Příjmovou kapitolu rozpočtu navíc po zřízení městské policie posílí výtěžek z vybraných pokut, které byly doposud příjmem obce s rozšířenou působností, kterou je pro Jevíčko Moravská Třebová. Razantní nárůst výběru pokut však město neočekává.