„Není potřeba být expertem na 3D tisk. Chceme dětem ukázat, že takové technologie jsou běžnou součástí života,“ sdělil ředitel školy Jakub Velecký. Ten také dodal, že nové pomůcky jsou levnější a na míru. Žáci se svými učiteli zvládli vyrobit nejen modely do hodin fyziky či chemie, ale například i do hudební výchovy. Tiskárna jim pomáhá s výrobou součástek do kroužku robotiky.

Celý projekt funguje díky spolupráci školy, ministerstva školství a soukromého subjektu. Ve Svitavách je tak jediná škola v České republice, která tento pilotní projekt zkouší. Do budoucna by jej chtěli rozvinout a prezentovat dalším vzdělávacím zařízením. Nyní dokonce vyslala na soutěž svého žáka, který dokázal najít efektivní způsob, jak převést model z Google Earth do formátu tisknutelném na 3D tiskárně.