Uskutečnila se na konci září v Lochenicích. Ta příští bude až naostro, kdy se člunem členové expedice, mezi nimiž je i ředitel mýtského regionálního muzea Jiří Junek, vyplují na strastiplnou plavbu v Egejském moři.