Důvod setkání byl předem daný: bezpečné stárnutí. „Besedu jsem záměrně rozdělila na dvě části. V první části přítomní zhlédli promítané reálné situace ze života jejich vrstevníků. V části druhé jsem jim vysvětlila složitější situace a prostor byl i na rozebrání jejich dotazů," vysvětlila mluvčí. Ženy a muži se tak dozvěděli, jak se nestát obětí zločinu, nenaletět podvodníkovi nebo nenechat se okrást. „V závěru besedy jsem přítomným poděkovala za zájem o danou problematiku. Doufám, že právě jejich aktivní pozornost pomůže k tomu, aby spoustu preventivních informací využili ke klidnému a bezpečnému stáří," uzavřela Lenka Vilímková.